Szkolenie przeznaczone dla organizacji. Uczy, jak wzbogacić formy komunikowania się dzięki wykorzystaniu umiejętności stosowania nowych standardów i strategii komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez:

 • wzrost świadomości siebie i swojego potencjału niezbędnych do kreowania wizerunku zgodnego z własnymi potrzebami i ambicjami, a także pełnionymi rolami społecznymi,
 • rozwój umiejętności zarządzania osobistym potencjałem i odpowiedniego wykorzystania w kontaktach z innymi,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych pozwalających na zachowanie dbałości o własny stan wewnętrzny, równowagę emocjonalną i pewność siebie w trudnych sytuacjach.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Rozwiązywanie problemów sprzedażowych – „trudny” klient – NASTAWIENIE.
 • „Wielkość człowieka jest ważniejsza od wielkości problemu”.
 • Czy problemy nadają sens życiu – czy porażka jest etapem rozwoju.
 • Mój problem nie jest moim problemem.
 • Test przywódcy – szybkie rozpoznawanie problemu.
 • Schemat rozwiązywania problemów.
 • Moralny kompas.
 • Bierz pod uwagę ludzi i ich kulturę, jeśli chcesz zachować integralność firmy.
 • Zasady nie są wartościami. PRAWOŚĆ.
 • Ludzie porzucają ludzi, a nie firmy.
 • Psychologia zachowań ludzkich – DISC.
 • Sztuka radzenia sobie z przekonaniami; jak radzić sobie z pourazowym stresem wywołanym przez zwierzchnika, podwładnego.
 • Ćwiczenia wdrożeniowe.

2. Sztuka komunikacji handlowca w spotkaniach (wystąpieniach) jeden na jeden, przed małą grupą, przed audytorium – podstawowy filar przywództwa.

 • Aktywne słuchanie; parafraza, klaryfikacja, weryfikacja – techniki zadawania pytań.
 • Dopasowanie sprzedawcy – fizycznie, mentalnie, emocjonalnie.
 • Czy twój stres powoduje twój zamęt.
 • Mówię wprost, czy owijam w „bawełnę”.
 • Technika drwala – byle do przodu.
 • Gąbkowanie komunikatu, powtórzenie i finalnie odwrócenie.
 • Odwrócenie i negatywna projekcja jako droga do ujawnienia bóli.
 • Struktura komunikatu, czyli to JAK się mówi, jest równie ważne CO się mówi (każda wypowiedź, prezentacja jest komunikatem, a osoba przekazująca komunikat jest jego częścią, tak samo ważną, jak treść zgodnie z zasadą M. McLuhana: „The medium is a message”). Znaczenie przekazu pozawerbalnego i tonu głosu. Prawie 90% naszej komunikacji to przekaz niewerbalny. Siła słowa poparta siłą wewnętrzną. „Gdy kupię ciebie, kupię twój produkt!”.

3. Spójność języka ciała, tonu głosu i treści wypowiedzi jako podstawa dobrej autoprezentacji.

 • 3 x M: message, messenger, medium.
 • Dziesięć emocjonalnych składników siły człowieka. Carl Jung mawiał: „Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji”. Dziesięć wezwań do działania.
 • Napełniać puste wiadro, czy zapalać do działania – motywowanie siebie – motywowanie grupy. Przykład pociąga.
 • Ćwiczenia wdrożeniowe.
 • Taktyki zadawania pytań, techniki odwracania w komunikacji, czyli jak rozpoznać intencje i zmylenia klienta. Jaki jest ukryty komunikat klienta. Kierunki odwracania. Dlaczego pytania otwarte pogłębiają komunikację.

 

Liczba godzin: 12
Cena szkolenia: 2.500 zł