CELE:

 • Poznanie narzędzi twórczego rozwiązywania problemów
 • Nabycie odpowiednich umiejętności przydatnych do stosowania w trakcie pracy zespołowej
 • Podniesienie motywacji i kompetencji
 • Znajdowanie kreatywnych rozwiązań, poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności działania, oraz wzbudzania w sobie inspiracji i chęci
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej metod i sposobów kreatywnego rozwiązywania problemów, zwłaszcza problemów otwartych
 • Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z barierami poznawczymi i społecznymi w pracy grupowej nad twórczym rozwiązywaniem problemów
 • Umiejętność stosowania wybranych strategii twórczych, pozwalających osiągać nowe i bardziej wartościowe rozwiązania w tworzeniu innowacji

ADRESACI:

 • Dyrektorzy
 • Naczelnicy
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby odpowiedzialne za realizację złożonych projektów

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • Nauka przełamywania blokad myślenia
 • Opanowanie zasad definiowania problemów, które pomagają w efektywnym działaniu
 • Utrwalenie zdolności wykorzystywania potencjału grupy do podejmowania optymalnych decyzji
 • Dostrzeganie różnic między metodami kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Samodzielne stosowanie metody kreatywnego myślenia i pozwiązywania problemów
 • Racjonalna współpraca z samym/ samą sobą przy uzyskaniu efektu synergii zespołowej
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia i osobistej samodyscypliny do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu problemów przy pomocy konkretnych metod

PROGRAM:

 1. Myślenie twórcze vs twórcze rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność prawidłowego zdefiniowania problemu
 • Podniesienie własnych możliwości w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Różne rodzaje inteligencji i różne rodzaje myślenia
 • Wzbogacenie oprogramowania umysłu
 • Fazy rozwiązywania problemu
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia
 1. Techniki pobudzania kreatywności
 • Metody uatrakcyjniania pracy zespołowej podczas spotkań roboczych
 • Techniki definiowania problemu
 • Matryca oceny rozwiązań
 • Strategie rozpoznawania problemów i kreowania rozwiązań
 • Technika burzy mózgów i jej odmiany
 • Metody pobudzania kreatywności
 1. Zasady pracy zespołowej
 • Procesy i interakcje w zespole
 • Budowa atmosfery sprzyjającej współpracy

 

ILOŚĆ GODZIN: 16h

CENA: 1500zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł