Kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Aleksander zaplanował sobie zorganizowanie wspaniałego, ogromnego, hucznego przyjęcia. Wynajął pałac z pięknym ogrodem, zamówił obfite i wystawne dania oraz trunki, zaprosił do współpracy najlepszą obsługę, zadbał o rozrywkę, samodzielnie nadmuchał balony i … czekał. Niestety nikt na przyjęcie nie przyszedł. Dlaczego? Ponieważ Aleksander zapomniał wysłać zaproszenia gościom. Czy Aleksander był kreatywny? Czy kreatywność to wada, czy zaleta? Szkolenie daje odpowiedź na to, jak sprawić, aby nie zniweczyć ciężkiej intensywnej pracy ludzi, aby ich wysiłki i zaangażowanie miały odzwierciedlenie w skutecznych zmianach, trafnych decyzjach, wynikach sprzedaży, udanych inwestycjach, w sukcesach, czyli o tym, co może zrobić Aleksander, aby jego przyjęcia się odbywały.

Opis szkolenia

Czy jestem kreatywny? Czy kreatywności można się nauczyć? Czy mając umysł ścisły, zdolności analityczne, mogę odnaleźć się w grupie kreatywnej? Te pytania i zapewne wiele innych zadaje sobie niejeden potencjalny uczestnik szkolenia z tego zakresu. Na te pytania można odpowiedzieć twierdząco.

Kiedy zasiadasz do jakiegoś zagadnienia, chociażby w towarzystwie jednej czy dwóch osób, właśnie stworzyliście grupę kreatywną. Wasza praca będzie efektywniejsza, jeśli uwzględnisz istniejący już potencjał tej, co prawda małej, ale jednak grupy.

Podstawa niepowodzeń w szukaniu pożytecznych rozwiązań leży w braku świadomości, że właśnie utworzyło się grupę. Praca twórcza w grupie jest najlepszym sposobem na uwolnienie i stymulowanie własnej kreatywności. Szkolenie, które proponujemy, ma na celu przede wszystkim  zobrazować i wyjaśnić, jak bardzo złożonym procesem jest myślenie kreatywne, jak bardzo proces ten jest uporządkowany i logiczny. To swego rodzaju paradoks, że, aby w pełni wykorzystać swój potencjał w kierunku stymulowania kreatywności, trzeba najpierw się „poukładać”, zorganizować i uporządkować. Tak przygotowany umysł jest gotowy do produkcji nieograniczonej ilości pomysłów i rozwiązań.

Program szkolenia

1.  Kreatywność jako cecha osobowa oraz kreatywność jako proces grupowy. Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej. Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy kreatywnej.
– Dlaczego warto słuchać i dlaczego to jest takie trudne. Po co słyszenie w kreatywności. Jak słuchać, aby usłyszeć i jakie są konsekwencje niesłyszenia.
– Bariery komunikacyjne w kreatywności. Podczas pracy grupy kreatywnej podstawą jest doskonała komunikacja między uczestnikami zdarzenia. Wprowadzenie do testu określającego predyspozycje pod kątem maksymalnego wykorzystania potencjału jednostki.

2. Co to jest proces looping’u i w jaki sposób porządkuje pracę grupy kreatywnej:
– Poszczególne etapy procesu (problem, rozgrzewka, parafraza, oczyszczanie, krzyżowanie).
– Dwie antagonistyczne fazy procesu: dynamika rozbieżności i zbieżności.
– Marzyciel, krytyk, realizator – podstawowe fazy także w grupie kreatywnej.
– Jak formułować problem.
– Hamulce w kreatywności.
– Stymulowanie kreatywności.
– Postawy kreatywne.

3. Burza mózgów – jedna z najpopularniejszych technik pracy twórczej. Autentyczna sesja burzy w rzeczywistym czasie trwania, konkretne zadanie do rozwiązania z zastosowaniem tej techniki. Grupę kreatywną prowadzi uczestnik szkolenia.
– Żelazne zasady przeprowadzania burzy – różne modele i warianty.
– Podział na role grupowe na podstawie autotestu Belbina. W drodze do sprawnej komunikacji i zarządzania swoimi fundamentami.
– Sesja. Rozgrzewka oraz dwa etapy z przerwą. Etap pierwszy: generowanie pomysłów, etap 2: wybór pomysłu za pomocą narzędzia PNW z przerwą. Omówienie po znalezieniu rozwiązania, analiza pracy zespołu pod kątem zastosowania zasad, wykorzystania nowych umiejętności.

4. Cykl PDCA. Zasady wdrażania pomysłu do realizacji. Kiedy nadejdzie czas, aby wdrożyć. Poszczególne etapy działania pozwalające w pełni wykorzystać potencjał twórczy. Od kreatywności do innowacyjności.

5. Metoda analizy, eliminacji, metoda założeń. Zasady pracy w przypadku szukania i znalezienia jedynego prawidłowego rozwiązania.
6. Jak na podstawie danych podjąć decyzję na tak, na nie; kiedy nie zamykać problemu, aby droga do znalezienia rozwiązania była jak najkrótsza i jak najprostsza.
– Sesja w czasie rzeczywistym. Znalezienie jedynego prawidłowego rozwiązania na podstawie dostępnych danych. Pracujemy pod presją rywalizacji i presją czasu w osobnych pomieszczeniach nad rozwiązaniem tego samego problemu. Po sesji omówienie sposobu pracy obu grup. Co może prowadzić do sukcesu lub dlaczego oni polegli.

7.Inne metody i techniki kreatywne.
– Mapy myśli Tony’ego Buzana.
– Fałszywy krok. Postawienie problemu (uczestnicy mają wpływ na to, czym zajmiemy się na sesji kreatywnej). Praca według metody fałszywego kroku nad rozwiązaniem problemu.
– Trzy życzenia. Rozwiązywanie kolejnego zagadnienia zgłoszonego przez uczestników przy wykorzystaniu innej metody.

8. Zasady efektywnej pracy twórczej grupy kreatywnej.
– Dynamika grupy. Rytm, temperatura, wyjątkowość jednostki w kontekście efektywności pracy grupy kreatywnej.
– Zasady doboru uczestników grupy. O motywacji, hierarchii.
– Czasookresy i ich znaczenie.

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1500 zł