„Nie wystarczy coś wiedzieć,
Trzeba też umieć to zastosować.
Nie wystarczy chcieć, trzeba działać”.
Johann Wolfgang von Goethe

Większość z nas pragnie dowiedzieć się, jak postępować, aby lepiej i sprawniej wykonywać swoje zadania oraz radzić sobie z codziennym stresem. Lekiem w tej sytuacji wydaje się być znajomość kilku zasad organizowania pracy i zarządzania sobą w czasie. Na pozór nic trudnego, jednak zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu myślenia wymaga gruntownej analizy. Należy zastanowić się nad własną postawą i chęcią wprowadzenia zmian.

Proponowane szkolenie dostarcza narzędzi wspomagających umiejętne organizowanie pracy i zarządzanie sobą w czasie. Motywację trzeba mieć w sobie!

Korzyści dla uczestnika szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na uświadomienie, czym jest zarządzanie sobą w czasie i jak wielką chęć, motywację do działania oraz siłę trzeba mieć, aby doświadczyć wymiernych efektów. Ponadto pomoże w określeniu „złodziei” czasu i wypracowaniu metod radzenia sobie z nimi. Planowanie zadań będzie wyzwaniem pozwalającym z radością i bez zbędnego nakładu pracy oraz energii realizować własne wizje i cele.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do szkolenia.
Przywitanie uczestników.
Przedstawienie się trenera.
Informacje o szkoleniu (organizacja, temat, cele, metody).
Integracja uczestników.
Zasady obowiązujące podczas szkolenia.

2. Czym jest planowanie.
Budowanie definicji.
ĆWICZENIE: Każdy z uczestników szkolenia tworzy własną definicję. Prezentacja indywidualnych pomysłów pozwoli na wyłonienie najczęściej pojawiających się cech i stworzenie definicji, z którą identyfikować będzie się grupa szkoleniowa.

3. Jak zarządzam swoim czasem.
Analiza wykorzystania czasu.
ĆWICZENIE: Uczestnicy sporządzają diagram określający stosunek czasu nieproduktywnego do produktywnego w realizacji zadań zawodowych.

4. Błędy / przeszkody w planowaniu.
ĆWICZENIE: Burza mózgów stanowi metodę, za pomocą której grupa określi błędy oraz przeszkody najczęściej pojawiające się w planowaniu zadań.

5. Techniki i narzędzia organizacji pracy i zarządzania sobą w czasie.
Koncepcja SMART.
Macierz Eisenhowera.
Codzienne sporządzanie listy rzeczy do zrobienia.
Prawo Parkinsona.
Gospodarowanie własnym czasem wg zasady Pareto.
Unikanie odkładania spraw na później (określanie terminów, pięć minut dziennie na wykonanie trudnej pracy).
Określanie indywidualnego biorytmu – arkusz.
ĆWICZENIE: „Profesjonalistą być” – studium przypadku.

6. Umiejętność zlecania niektórych prac innym.
Delegowanie jako narzędzie zarządzania.
Warunki skutecznej delegacji zadań.
Przeszkody w skutecznym delegowaniu.
Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień.

7. Ochrona własnego czasu.
Asertywność w zarządzaniu sobą w czasie i organizacji pracy.
Charakterystyka postaw.
Umiejętność odmawiania.
ĆWICZENIE: Uczestnicy stosują asertywne wyrażenia, korzystając z materiałów przygotowanych przez trenera.

8. Stres.
Czym jest stres i jak na nas działa.
Przyczyny stresu.
Metody radzenia sobie ze stresem.
ĆWICZENIE: Uczestnicy wykonują ćwiczenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz podejmują decyzję na temat ich skuteczności i możliwości zastosowania.

9. Zakończenie szkolenia.
Wnioski indywidualne.
Ewaluacja.
Podsumowanie.
Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE OTWARTE:
Agenda:
Dzień 1 – godziny: 10:00-18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00-17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

CENA: 500 zł

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.