Opis szkolenia:

Coraz więcej działań w firmach jest realizowanych w formie projektów. Każde zadanie, które jest nowe, nietypowe lub wymaga zaangażowania osób z różnych miejsc w organizacji – to właśnie typowy „projekt”.

Z jednej strony praca o charakterze projektowym ma wiele zalet. Wymienić można choćby otwarte dzielenie się wiedzą, sprawność działania takiego zespołu czy dodatkową motywację dla ludzi, którzy mają poczucie tworzenia czegoś nowego dla swojej firmy.

Z drugiej strony – jeśli nie potrafimy dobrze pokierować projektem – zbierają się nad nim chmury, które mogą zniwelować korzyści, jakich oczekiwaliśmy. Zbyt wiele biurokracji, przeciążeni kierownicy projektów czy niedoprowadzanie prac projektowych do końca. To tylko przykłady typowych problemów, z jakimi borykają się menedżerowie.

A zatem jak być skutecznym w kierowaniu projektem? Szkolenie pozwala każdemu uczestnikowi znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Program szkolenia:

 1. Definicja „projektu” w firmie.
 2. Jak rozróżnić regularne obowiązki pracowników od zadań nietypowych (projektów)?
 3. Co projektem jest, a co nie jest – jak nie wpaść w pułapkę i uzgodnić w firmie wspólną definicję?
 4. Typy projektów, czym się różnią i jakie są konsekwencje tych różnic.
 5. Przegląd wachlarza możliwych projektów (rozmiary, tematyka, poziom skomplikowania etc.).
 6. Omówienie wspólnych cech każdego projektu, o których należy pamiętać bez względu na to, z jakim typem projektu mamy do czynienia.
 7. Standardy zarządzania projektami.
 8. Przegląd najpopularniejszych standardów zarządzania projektami – PMBOK, PRINCE2, metody zwinne i inne.
 9. Czego można nauczyć się z tych standardów, a co może być trudne do wdrożenia w mojej firmie?
 10. „Nasz własny standard” – jak wybrać i zaadaptować do naszej firmy to, co najlepsze?
 11. Prostota – przede wszystkim! Jak rozumieć ten postulat w projektach?
 12. Etapy projektu:

– „Wstęp – rozwinięcie – zakończenie”, czyli jak nie komplikować sobie życia niepotrzebnie.
–  Uruchamianie projektu – typowe działania w tej fazie.
– Prowadzenie projektu – typowe działania w tej fazie.
– Zamykanie projektu – typowe działania w tej fazie.

13. Budowanie efektywnego zespołu projektowego.
14. Jakich cech poszukujemy u członków zespołu projektowego?
15. Dlaczego zespół musi być precyzyjnie określony?
16. Jak ustalić procedurę uzgadniania składu zespołu, aby nie tworzyć konfliktów i walki o zasoby ludzkie?
17. Jak dać sobie radę z połączeniem codziennej pracy operacyjnej i pracy w projekcie?
18. Typowe role (funkcje) w projekcie:
– sponsor projektu – typowe zadania i obszar odpowiedzialności,
– kierownik projektu – typowe zadania i obszar odpowiedzialności,
– członek zespołu – typowe zadania i obszar odpowiedzialności,
– ekspert – typowe zadania i obszar odpowiedzialności.

19. Dlaczego każdy menedżer i kierownik, to na swój sposób też kierownicy projektów?
20. Jaką rolę do odegrania ma zarząd?
21. Podział zadań w projekcie.
22. Metody przydzielania obowiązków.
23. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności i dlaczego nie wyklucza ona ścisłej współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego?
24. Podstawy dobrego zdefiniowania projektu:
– cel projektu – (m.in. zasada SMART),
– zakres projektu,
– karta projektu – jak wygląda, co zawiera, jak ją wypełniać i dlaczego bez karty projektu nie powinniśmy ruszać dalej.
– planowanie – kluczowa umiejętność kierownika projektu,
– tworzenie planu i harmonogramu projektu,
– MECE (mutually exclusive, collectively exhaustive) – przydatna zasada w pisaniu planu.

25. Działania sekwencyjne a działania równoległe – jak je rozróżnić?
26. Konstruowanie wykresu Gantta.
27. Ścieżka krytyczna i co z niej wynika?
28. Kamienie milowe – do czego służą?
29. Efekty prac i produkty prac – jak je dobrze sprecyzować?
30. Komunikacja w projekcie.
31. Komunikacja wewnątrz zespołu projektowego.
32. Komunikacja do organizacji.
33. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie.
34. Jakie są proste metody zarządzania ryzykiem?
Uwaga: znacznie więcej na ten temat – w ramach szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w projekcie”.
35. Raportowanie i kontrola stanu zaawansowania projektu.
36. Proste narzędzia służące do raportowania i kontroli statusu prac.
37. Procedury raportowania.
38. Zarządzanie zmianami zakresu projektu.
39. Karta zmiany zakresu – jak wygląda, co zawiera, jak ją wypełniać i dlaczego pomaga ona w utrzymaniu pełnej kontroli nad projektem pomimo zmian w trakcie jego trwania.

„… nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy!”

O czym trzeba pamiętać, zbliżając się do końca projektu?
Dlaczego kończenie projektów tak często jest dalekie od ideału?
Jak wdrożyć w organizacji rezultaty prac projektowych?
Informacje dodatkowe

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1500,00 zł