Szkolenie ma na celu przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego i pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące.

Opis szkolenia:

Motywowanie pracowników to jedna z cenniejszych umiejętności zarządzania ludźmi w firmie.
Jak to zrobić ? Jak sprawić, aby pracownicy w pełni i z zapałem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej? Takie pytanie stawia sobie wielu menadżerów. Szkolenie „Motywowanie pracowników” ma na celu przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego i pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące.

Program szkolenia:

1.Motywacja – wprowadzenie:
podstawowe pojęcia,
motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,
mity dotyczące motywacji.
2.Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania:
dwuczynnikowa teoria Herzberga,
hierarchia potrzeb Maslowa,
teoria D. McClellanda,
teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.
3.Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
4.Indywidualna motywacja pracownika.
5.Co motywuje pracowników?
Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.
Osobowość pracownika a motywatory (przykłady podane przez uczestników).
Motywacja finansowa i pozafinansowa.
Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.
Analiza własnej motywacji.
Jak motywować samego siebie?
6.Styl kierowania a motywacja.
Motywowanie zespołu.
Rola lidera i jego stylu kierowania grupą.
Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury „najlepszego”.
Rozwijanie sukcesu jako wartości.
Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami.
Budowanie lojalności pracowników.
7.Komunikacja motywująca:
Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji przełożony – pracownik.
Konstruktywna krytyka.
Jak motywować chwaląc.
Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.
Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych.
Zasady systemów motywacyjnych.
Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
Kiedy stosować nagrody, a kiedy kary.
Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.
Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników.
8. Błędy motywowania.
Najpopularniejsze „demotywatory”.
Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych.
Jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych.

Informacje dodatkowe

SZKOLENIE OTWARTE:

Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.