Czyli jak sprawić, by inni ludzie zaczęli używać swojej wewnętrznej siły.

Zarządzanie poprzez coaching pozwala pracownikom na samodzielne poszukiwania, buduje ich zaangażowanie, sprzyja rozwojowi i pozwala czerpać radość z każdego wykonanego zadania. Jest jednym z kluczowych elementów wpływających na kształtowanie wizerunku świadomego, dojrzałego menedżera.

Opis szkolenia

W wielu przypadkach przydaje się klasyczny styl zarządzania oparty na precyzyjnym delegowaniu zadań i monitorowaniu. Tak się dzieje zwłaszcza w młodych zespołach, które dopiero rozpoczynają pracę. Szybko jednak okazuje się, że po uzyskaniu instrukcji podwładni oczekują od menadżera czegoś więcej. Owo magiczne „coś” wcale nie jest ani zagadkowe, ani skomplikowane. Pracownicy oczekują po prostu motywowania poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi. Jeżeli muszą każdego dnia realizować powierzone zadania, jeżeli nie mają kawałka przestrzeni na samodzielność i kreatywność, ich motywacja, a tym samym efektywność – spadnie. Dobry, skuteczny menedżer poświęca czas i energię nie na wydawanie poleceń, a na to, by jego pracownicy rozwinęli wszystkie swoje talenty. Uczy pracowników, jak samodzielnie podejmować decyzje i jak brać za nie odpowiedzialność. I co najważniejsze – jak czerpać z tego satysfakcję.

Program szkolenia:

Wstęp

Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę.
Kiedy stosować styl coachingowy?

Cykl rozwoju pracownika a styl zarządzania. Dlaczego nie zawsze styl coachingowy jest właściwy?
Kiedy jego brak grozi odejściem najlepszych członków zespołu?
Test – mój indywidualny styl zarządzania.
Wspólna analiza, wnioski.
Coaching a inne formy wsparcia i rozwoju

Czym jest, a czym nie jest coaching?
3 x P, czyli przyszłość-proaktywność-pozytywne założenia.
Dlaczego coaching to styl pracy rozwojowej – ukierunkowanie na mocne strony pracownika, opis kompetencji przydatnych na danym stanowisku, analiza naturalnych predyspozycji i obszarów krytycznych, analiza dotychczasowych zadań, ocena potrzeby rozwojowej, określenie pożądanych zadań, ocena strefy komfortu.
Jak stosować coaching w codziennej pracy?

Model GROW (Goal – Current Reality – Options – Will).
Identyfikacja celów – schemat rozmowy z pracownikiem.
Rozmowa o celach – warsztat, prezentacja metody.
Ćwiczenia w grupach – indywidualne coachingi, wspólna analiza, wnioski.
Budowanie kontraktu – dlaczego bez tego się nie uda?
Uważne słuchanie.

Czym jest brak założeń w coachingu?
Sztuka zadawania pytań jako najważniejsze narzędzie coachingu.
Cechy pytań coachingowych.
Ćwiczenie grupowe – tzw. mocne pytania w rozmowie z pracownikiem, wspólna analiza, wnioski.
Ćwiczenia warsztatowe.
Rodzaj sesji.

Dlaczego w coachingu menedżerskim tak ważne są sesje on-line oraz off-line?
Budowa i przebieg sesji on-line. Jak się do niej przygotować, jak ją zapowiedzieć, jak określić parametry?
Przykłady sesji on-line – odgrywanie ról. Wspólna analiza wnioski.
Sesje off-line – czemu służą?
Struktura i przebieg sesji off-line.
Wszystko, co trzeba wiedzieć o udzielaniu informacji zwrotnej.

Nad jakiego typu wyzwaniami pracuje coach-menedżer? O różnicy między wiedzą, umiejętnościami i postawą.
Poziomy neurologiczne Roberta Dilts’a, czyli o różnicach między poszczególnymi elementami.
Dlaczego informacja zwrotna powinna dotyczyć jedynie zachowań? Schemat FUKO. Nastawienie na to, jak powinno być, a nie na to, jak było.
Znaczenie pozytywnej informacji zwrotnej.
Ćwiczenia warsztatowe.
Narzędzia menedżera a zmiana w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.

Narzędzia w zakresie pogłębiania wiedzy.
Narzędzia w zakresie zmiany umiejętności.
Narzędzia w zakresie zmiany postaw.
Praca z przekonaniami – różnica między przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi.
Ćwiczenia w grupach dwuosobowych, wspólna analiza, wnioski.
Nasze indywidualne sesje.

Warsztat coachingowy – praca w grupach dwuosobowych lub trzyosobowych, wsparcie trenera.
Wspólna analiza, wnioski.
Podsumowanie.

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł