logo-andrago-centrum400We współpracy z naszym partnerem – Instytutem Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum – mamy przyjemność zaprosić państwa na nowy kierunek studiów: coaching w biznesie. 

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich. Adresatami są głównie menadżerowie, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, rozwijać własne kompetencje, a także przedsiębiorcy i inne osoby, które są odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników.

Zagadnienia zawarte w programie studiów podyplomowych na kierunku coaching w biznesie:

 • Teoretyczne podstawy coachingu.
 • Kompetencje coacha.
 • Organizacja procesu coachingowego.
 • Psychologiczne ujęcie pracy coacha.
 • Etyka w coachingu.
 • Techniki i narzędzia pracy coacha wykorzystywane w biznesie.
 • Integrowanie coachingu z procesem zarządzania.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Superwizja i mentoring.
 • Zarządzanie coachingiem w organizacji.
 • Skuteczne prowadzenie rozmów z klientem, budowanie relacji.
 • Praca z wizją, planowanie, monitorowanie postępów i ocena efektów.
 • Coaching w praktyce HR.
 • Coaching grupowy.
 • Trening warsztatu coacha.
 • Praktyka.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Zjazdy mają głównie charakter praktycznych ćwiczeń i warsztatów ukierunkowanych na rozwój umiejętności, co daje uczestnikom możliwość praktycznego przećwiczenia metod, technik i narzędzi coachingowych, gwarantując uzyskanie zamierzonych efektów kształcenia.

 

Czas trwania: 2 semestry – 260 godzin

Cena: 2250 zł za semestr