Coaching menedżerski to proces doskonalenia kompetencji w wielu obszarach życia zawodowego, np.: podniesienia efektywności, rozwoju kariery, podniesienia kompetencji menedżerskich, zarządzania emocjami i stresem, podniesienia odporności psychicznej, rozwoju talentów, zwiększenia zaangażowania, zarządzania relacjami.

 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego i współpracy w zespole.
  2. Czym jest coaching.
  3. Istota coachingu.
  4. Cechy coacha.
  5. Mentalność managera coacha.
  6. Menedżer w roli coacha – zarządzanie coachingowe.
  7. Coaching menedżerski w praktyce.
  8. Coachowanie zespołów i wdrażanie coachingu w zespołach.
  9. Budowanie planu treningowego, czyli osobisty plan działania oraz jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa.

 

Dla kogo szkolenie
Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą poznać i przyswoić techniki coachingowe oraz ich zastosowania w zarządzaniu. Szkolenie polecamy również menedżerom i partnerom biznesowym funkcji HR.

Celem tego szkolenia jest pokazanie użyteczności coachingu w praktyce menedżerskiej. „Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać” – ten cytat André Liége doskonale oddaje to, do czego służy coaching. Do ciągłego rozwoju. Cześć menedżerów nadal nie docenia rozmowy z pracownikiem. Brakuje im zrozumienia istoty coachingu i „miękkich” kompetencji, aby konstruktywnie rozmawiać z pracownikami. Uważają, że dialog oparty na partnerskich relacjach będzie postrzegany przez pracownika jako słabość szefa. To szkolenie ma ambicje, aby zmienić to przekonanie i dostarczyć menedżerom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. A to, według wielu współczesnych znawców zarządzania, są cechy prawdziwego lidera.

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

 

Ilość godz. 16 h

Cena kursu – 1400 zł