Szkolenie dotyczy praktycznego doskonalenia umiejętności, dzięki którym menedżer staje się skuteczny. Daje praktyczne narzędzia zarządzania swoim zespołem. Dzięki metodzie warsztatowej jest wartościowe zarówno dla osób posiadających już duże doświadczenie menedżerskie, jak również tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę menedżera.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne przećwiczenie kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji.

 

Opis szkolenia

Umiejętności wyniesione ze szkolenia pozwolą przekazywać pracownikom coraz większą samodzielność poprzez uczenie ich brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Skoncentrujemy się na tych sytuacjach, które są trudne z punktu widzenia menedżera tak, żeby zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Dzięki szkoleniu dostaniecie Państwo praktyczne narzędzia, które będziecie mogli wykorzystywać w swoim miejscu pracy. Poznacie również swoje najmocniejsze strony i obszary do rozwoju, dzięki czemu będziecie potrafili lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Szkolenie kończy się zadaniem wdrożeniowym, które jest łącznikiem pomiędzy I i II stopniem treningu umiejętności menedżerskich. Uczestnicy otrzymują zadanie praktyczne do wykonania w miejscu pracy. Jest to zadanie obejmujące kluczowe umiejętności nabyte na szkoleniu. Wyniki tego zadania i jego omówienie, wraz z indywidualną konsultacją eksperta Berndson, otwierają II stopień treningu umiejętności menedżerskich. Na koniec cyklu szkoleniowego, po ukończeniu II stopnia  treningu umiejętności menedżerskich, uczestnicy otrzymują uroczysty certyfikat menedżera.

 

Program szkolenia:

1. Zacznij od siebie – komunikacja menedżerska.

Narzędzia komunikacji menedżerskiej.
Słuchający menedżer jest bardziej efektywny.
Świadomość swojego ciała – czyli nie tylko moje polecenia są ważne.
Rozmowy z podwładnymi – wykorzystanie poznanych narzędzi w praktyce.

Rozpoczynamy od symulacji biznesowej, w której uczestnicy, wcielając się w role, mają za zadanie wykonać projekt. Podział zadań, sposób komunikowania się i wpływ tych obu czynników na efekt końcowy jest okazją doświadczenia ,jak ważna jest komunikacja w zawodzie menedżera. Symulacja jest rejestrowana za pomocą kamery i następnie analizowana po jej zakończeniu przez grupę. Jest ona punktem wyjścia, a jednocześnie fundamentem, do którego odwołujemy się podczas całego warsztatu.

2. Zasady współpracy z podwładnymi.

Dlaczego zasady współpracy są ważne?
Przygotowanie wystąpienia.
Czego unikać w wystąpieniu zasady współpracy?
Wystąpienia indywidualne uczestników.

Uczestnicy przygotowują własne wystąpienie, które nagrywamy na kamerę. W tym czasie grupa zamienia się w zespół pracowników. Analizą wystąpienia rozpoczynamy drugi dzień szkolenia. Każdy z Uczestników otrzymuje indywidualną informację zwrotną od eksperta oraz od grupy. Informacja dotyczy spójności przekazu, wykorzystania menedżerskich narzędzi komunikacyjnych oraz klimatu zbudowanego podczas wystąpienia.

3. Proces przekazywania odpowiedzialności.

Dlaczego tak trudno rozstać nam się z odpowiedzialnością – obawy związane z delegowaniem.
Pozytywne aspekty przekazywania odpowiedzialności.
Struktura rozmowy delegującej.
Scenki rozmów delegujących.

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu delegowania. Pracujemy ćwicząc na środku w parach, bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

4. Proces monitorowania.

Planowanie monitorowania – poświęć na to swój czas.
Struktura rozmowy monitorującej.
Jak rozmawiać, kiedy efekty nie są zadowalające.
Scenki rozmów monitorujących.

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu monitorowania. Pracujemy ćwicząc na środku w parach bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

5. Proces oceny i przekazywania informacji zwrotnej.

Zasady przekazywania informacji zwrotnej
Struktura udzielania informacji zwrotnej / oceny pracownika
Przestrzeń dla pracownika – zadbaj o możliwość wypowiedzi
Scenki rozmów oceniających

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą procesu oceny. Pracujemy ćwicząc na środku w parach bazując na realnych przykładach z życia uczestników. Każda scenka jest omawiana na forum.

6. Trudne sytuacje menedżerskie.

Definicja trudnych sytuacji – Uczestnicy sięgają do swoich doświadczeń osobistych
Indywidualna diagnoza pracownika – na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji
Proces dyscyplinowania pracownika: trzy typy rozmów korygujących niepożądane zachowanie pracownika
Scenki z udziałem Uczestników

Uczestnicy poznają teorię dotyczącą wzmocnień negatywnych oraz kar i dyscyplinowania pracowników. Uczą się również praktycznego przekazywania informacji pracownikowi. Każda scenka jest omawiana na forum.

7. Co motywuje naszych podwładnych?

Teoria motywowania.
Indywidualny test na poziom Twojej motywacji, czyli motywuj swoją motywacją.
Wykorzystanie wiedzy o pracownikach w motywowaniu.
Zindywidualizowane podejście do motywowania.
Niezastąpiona pochwała – jak to robić, żeby robić to prawdziwie?

W tej części poznamy różne teorie motywowania. Uczestnicy wypełniają również test na motywację. W dalszej części sięgamy do trudnych doświadczeń uczestników i zastanawiamy się jak najlepiej zmotywować pracownika.

8. Asertywność jako narzędzie menedżera.

Indywidualny test na poziom Twojej asertywności. Twoje mocne strony i obszary do rozwoju.
Menedżerska asertywność.
Asertywne techniki menedżerskie.
Scenki zachowań asertywnych w sytuacjach z podwładnymi z udziałem uczestników.

W tej części poznamy teorię asertywności i jej ogromny wpływ na budowanie dojrzałych relacji z Twoimi pracownikami. Uczestnicy wypełniają również test na asertywność. Na koniec uczestnicy w scenkach wcielają się w różne role zawodowe, ćwicząc poznane techniki asertywne.
Szkolenie kończy się zadaniem wdrożeniowym, które jest łącznikiem pomiędzy I i II stopniem treningu umiejętności menedżerskich. Uczestnicy otrzymują zadanie praktyczne do wykonania w miejscu pracy. Jest to zadanie obejmujące kluczowe umiejętności nabyte na szkoleniu. Wyniki tego zadania i jego omówienie, wraz z indywidualną konsultacją eksperta Berndson, otwierają II stopień treningu umiejętności menedżerskich.

Na koniec cyklu szkoleniowego, po ukończeniu II stopnia treningu umiejętności menedżerskich, uczestnicy otrzymują dodatkowy uroczysty certyfikat menedżera.

 

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 – 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 – 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.