Czyli jak w praktyce zarządzać ludźmi.

Szkolenie jest kontynuacją treningu umiejętności menedżerskich I stopnia. Dotyczy doskonalenia umiejętności, dzięki którym menedżer staje się skuteczny na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia wykorzystujemy to wszystko, czego dowiedzieliśmy się podczas poprzedniego szkolenia.
Tym razem uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane źródła władzy w organizacji. Uczą się z jakiego korzystać, żeby osiągać jak najlepsze efekty. Poznają możliwe style zarządzania. Dowiedzą się również, jak dobierać właściwy styl w zależności od fazy rozwoju zespołu oraz zaangażowania i kompetencji konkretnego pracownika. W trakcie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć także sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami pracowników i destruktywnymi zachowaniami.

 

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne przećwiczenie kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji.

 

Opis szkolenia:
Całe szkolenie prowadzi do poznania różnicy pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem pracownikom: zarządzając, możemy jedynie sprawiać, by inni coś robili; przewodząc, sprawiamy, żeby chcieli to robić. Dzięki umiejętnościom wyniesionym ze szkolenia uczestnicy będą potrafili budować autorytet lidera w swoim zespole, poznają fazy rozwoju zespołu i nauczą się maksymalizować efektywność grupy.

Szkolenie rozpoczyna się zadaniem wdrożeniowym, które jest łącznikiem pomiędzy I i II stopniem treningu umiejętności menedżerskich. Uczestnicy otrzymają zadanie praktyczne do wykonania w miejscu pracy. Jest to zadanie obejmujące kluczowe umiejętności nabyte na szkoleniu I stopnia. Wyniki tego zadania i jego omówienie wraz z indywidualną konsultacją eksperta Berndson, otwieraja II stopień treningu umiejętności menedżerskich. Na koniec cyklu szkoleniowego, po ukończeniu II stopnia treningu umiejętności menedżerskich, uczestnicy otrzymują dodatkowo uroczysty certyfikat menedżera.

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:

W trakcie zajęć pracujemy niemal wyłącznie interaktywnie. Aranżujemy gry i scenki, w czasie których poznajecie Państwo praktyczne narzędzia i w trakcie których możecie Państwo doświadczyć zarówno roli kierownika, jak również Waszego podwładnego. Poza tym realizujemy mnóstwo ćwiczeń i gier edukacyjnych. We wszystkich ćwiczeniach indywidualnych korzystamy z realnych przykładów uczestników, które poza walorem praktycznym służą także wymianie doświadczeń i wyciągnięciu wniosków.

 

Program szkolenia:

1. Budowanie autorytetu lidera.

Lider i menedżer – podobieństwa i różnice.
Czy każdy może być liderem?
Podstawowe funkcje lidera.
Cechy lidera – eksperyment Posnera.

Rozpoczynamy od symulacji biznesowej, która wskazuje na naturalne zdolności liderskie. Po zakończeniu zadania omawiamy całość, podsumowując nasze wnioski dotyczące cech lidera. Symulacja jest rejestrowana za pomocą kamery i odtwarzana w trakcie pracy grupowej.

2. Etapy rozwoju pracownika według K. Blancharda.

Wprowadzenie teorii rozwoju pracownika.
Diagnoza mojego zespołu – uczestnicy przygotowują indywidualną diagnozę poziomu rozwoju swoich pracowników.
Różnice w przekazywaniu odpowiedzialności pracownikom na różnych etapach.

Dzięki temu modułowi uczestnicy potrafią skuteczniej przekazywać zadania swoim podwładnym, uwzględniając etap ich rozwoju. Uczą się również, że zadaniem menedżera jest nie tylko osiąganie zamierzonych wyników, ale również towarzyszenie ludziom w rozwoju.

3. Style zarządzania – dobranie właściwego stylu:

– indywidualny test na styl zarządzania,
– odpowiedni styl zarządzania w zależności od zespołu i pracownika,
– indywidualne traktowanie pracownika.

Wprowadzeniem do tego modułu jest gra zespołowa, dzięki której uczestnicy mogą wcielić się w różne role i zaobserwować nawzajem swoje zachowania. Następnie omawiane są nowoczesne teorie dotyczące stylów zarządzania. W odniesieniu do realnych przykładów uczymy się używać właściwego stylu w odniesieniu do pracownika i całego zespołu.

4. Fazy rozwoju zespołu – na jakim etapie znajduje się nasz zespół i co z tego wynika.

Teoria faz rozwoju zespołu.
Gdzie jesteśmy?
Przeprowadzanie zespołu do dojrzałości i współdziałania.

Uczestnicy poznają fazy rozwoju naszego zespołu i zastosowanie efektywnych technik współdziałania na tym etapie.

5. Teoria ról zespołowych według Mereditha Belbina.

Poznanie teorii ról zespołowych.
Ćwiczenie: zmień swoje nakrycie głowy.

Uczestnicy uczą się doceniać różne role i korzystać z różnych perspektyw podczas zarządzania zespołem. Wcielają się w różne role, dzięki czemu uczą się doceniać wartość innych członków zespołu.

6. Menedżer silny – źródła władzy:

– test na źródła władzy Raven’a,
– poznanie indywidualnego źródła władzy,
– konsekwencje korzystania z konkretnego źródła władzy.

Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych ze sprawowaną władzą. Następnie analizujemy fragmenty filmów jako wprowadzenie do teorii źródeł władzy. Zastanawiamy się również od czego zależy stosowanie konkretnego rodzaju władzy. Na koniec każdy uczestnik dostaje od trenera rekomendację dotyczącą jego specyfiki pracy. Wnioski wykorzystujemy w kolejnych modułach.

7. Menedżer „słaby” – emocje i bycie sobą.

– analiza transakcyjna Ericka Berne’a,
– test indywidualny,
– jak budować porozumienie z pozycji dorosły – dorosły,
– dynamika emocji i okazywanie emocji przez menedżera.

Uczestnicy nauczą się wyrażania siebie i budowania porozumienia w sytuacjach trudnych. Moduł jest zaawansowanym rozwinięciem modułu z I stopnia treningu umiejętności menedżerskich.

8. Coaching menedżerski:

– wprowadzenie do teorii coachingu,
– kiedy stosować coaching,
– praktyczne metody coachingowe menedżera,
– rozmowy coachingowe z udziałem uczestników.

Uczestnicy poznają wartość narzędzi coachingowych i uczą się wykorzystywać w praktyce narzędzia coachingu. Efektem jest przeprowadzenie sesji coachingowej w parach. Grupa przekazuje prowadzącemu informację zwrotną.

Zwycięzcy otrzymują specjalne nagrody książkowe.

Na koniec cyklu szkoleniowego, po ukończeniu II stopnia treningu umiejętności menedżerskich, uczestnicy otrzymują dodatkowo uroczysty certyfikat menedżera.

 

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Cena: 500 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.