Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastyczne.

Opis szkolenia

Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastyczne. W rezultacie firmy uruchamiają liczne projekty, aby skutecznie się zmieniać, wkraczać w nowe obszary rynkowe, szukać poprawy efektywności, implementować nowe narzędzia informatyczne itp.

Organizacje, które próbują naraz realizować zbyt wiele projektów, są skazane na duże kłopoty. Podobnie dzieje się z firmami, które nie wdrożyły standardów prowadzenia projektów i zarządzania całym ich portfelem.

Proponowane przez nas szkolenie podpowiada, jak zarządzać kilkoma (lub wieloma) projektami w jednym czasie i się w tym nie pogubić.

Program szkolenia:

Różnice pomiędzy projektem a wieloma projektami w organizacji.

Czym jest portfel projektów?
Czym jest program? Jakie są zalety uruchamiania programu, będącego „parasolem” dla kilku projektów?

Struktura zarządzania wieloma projektami w firmie.

Komitet sterujący – typowe zadania i obszar odpowiedzialności.
Zarząd – jego rola w zarządzaniu wieloma projektami.
Biuro projektów (lub biuro programu) – typowe zadania i obszar odpowiedzialności.

Podejmowanie dobrych decyzji dotyczących projektów, które należy uruchomić.

Liczba projektów: Czy nie prowadzimy zbyt wielu projektów w firmie?
Zgodność ze strategią firmy: Czy kolejny projekt, który zamierzamy uruchomić, jest zgodny z naszą strategią?
Priorytety: Które z projektów w portfelu są pierwszoplanowe?
Kanibalizacja: Czy przypadkiem nie realizujemy dwóch projektów, których rezultaty kłócą się ze sobą nawzajem?
Kolejność: W jakiej kolejności powinniśmy realizować projekty z naszego portfela?

Identyfikacja zależności pomiędzy projektami.

Jak identyfikować zależności pomiędzy projektami?
Jak je dokumentować i co właściwie wynika ze zidentyfikowanych zależności?

Raportowanie postępów prac w projektach.

Metody i narzędzia raportowania oraz kontroli postępów w poszczególnych projektach.
Pomysły na sprawne dokonywanie przeglądów projektów (jak nie stracić na to zbyt wiele czasu i jednocześnie wiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą?).

Zarządzanie ograniczonymi zasobami.

DICE – metoda porównywania projektów między sobą, którą można zastosować do decydowania o przydzieleniu funduszy na najlepiej rokujące projekty.
Alokacja zasobów pomiędzy projektami.
Zarządzanie ograniczonymi zasobami ludzkimi.

Informowanie pracowników o projektach.

Jak zadbać o to, by pracownicy nie czuli się niedoinformowani?
Jaką rolę może odegrać zwykła lista projektów umieszczona na intranecie?
Jakie są najczęstsze potrzeby informacyjne pracowników?
Jak dać sobie radę z projektami niejawnymi? Kiedy ograniczanie informacji o projektach jest uzasadnione?

Podsumowanie.

Wnioski dla organizacji.

Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE OTWARTE:
Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.