Opis szkolenia

Według znanych badań Johna Kottera – profesora Harvard Business School i guru w dziedzinie zarządzania zmianą i przywództwa – zaledwie 30% programów zmian udaje się skutecznie przeprowadzić. A zatem zdecydowana większość takich przedsięwzięć kończy się porażką. W gruncie rzeczy podobnie jest z większością projektów realizowanych w firmach. Chyba każdy z łatwością przypomina sobie inicjatywy, które uruchamiano z wielką pompą po to tylko, by po kilku miesiącach po cichu się z nich wycofać lub bezskutecznie reanimować.

Jeżeli chcemy zwiększyć szansę na sukces prowadzonego przez nas projektu, musimy umieć zarządzać całą paletą ryzyk, które z pewnością się pojawią. Szkolenie tłumaczy termin „zarządzanie ryzykiem” i wskazuje praktyczne metody panowania nad ryzykami w projektach.

Program szkolenia:

Przyczyny niepowodzeń projektów.

Jak rozumieć termin „ryzyko”?
Jakie ryzyka czyhają na kierownika projektu? Najczęściej występujące kategorie ryzyk.
Co zwykle robimy nie tak, skoro 70% projektów kończy się porażką?
Czy na pewno jesteśmy bezbronni wobec większości ryzyk? Nie!
Podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie.

Kto odpowiada za zarządzanie ryzykiem w projekcie?
Czy można działać spontanicznie, bez wcześniejszego przygotowania?
Jak skala i stopień skomplikowania projektu wpływają na podejście do zarządzania ryzykiem?
Jak stopień tolerancji ryzyka przez zarząd wpływa na podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie?
Metody identyfikacji ryzyk.

Dotychczasowe doświadczenia z innych projektów (notabene jak gromadzić taką wiedzę w organizacji, aby potem można z niej było korzystać w każdym z kolejnych projektów?).
Burza mózgów (a przy okazji: jakie są „złote zasady” dobrego przeprowadzenia burzy mózgów?).
Analiza tzw. „wąskich gardeł” w planie projektu.
Tzw. metoda „Project PreMortem”.
Pozyskanie niezależnych opinii spoza zespołu projektowego.
Rola sponsora projektu oraz zarządu w procesie identyfikacji ryzyk.
Hierarchizacja ryzyk.

Określanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
Określanie negatywnego wpływu na cele projektu, który wywoła zmaterializowanie się ryzyka.
Tworzenie listy ryzyk lub matrycy ryzyk w celu ich hierarchizacji.
Jak postępować z poszczególnymi grupami ryzyk? Jak różnicować podejście? Na czym się koncentrować?
Planowanie działań zapobiegawczych.

Jak zaplanować działania zapobiegawcze, znając listę potencjalnych ryzyk?
W jaki sposób zintegrować plan działań zapobiegawczych z planem projektu?
Kiedy potrzebujemy szczegółowych planów awaryjnych i jak je tworzyć?
Monitorowanie ryzyk w trakcie projektu.

Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kontrolę najważniejszych ryzyk.
Możliwe formy monitorowania ryzyk.
Raportowanie do sponsora i/lub komitetu sterującego.
Jak modyfikować przebieg projektu, by minimalizować ryzyka w trakcie jego trwania?

Gromadzenie wiedzy na przyszłość.

Co robić, by nie popełniać dwa razy podobnych błędów w projektach?
Jak stworzyć „organizację uczącą się” w obszarze prowadzenia projektów?

Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE OTWARTE:
Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA 500 zł

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.