Jak zaplanować rozwój firmy?

W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów.

Opis szkolenia

Działanie spontaniczne, kierowane intuicją, aczkolwiek w niektórych sytuacjach korzystne, nie zapewni przedsiębiorstwu długofalowego sukcesu. W efektywnym, racjonalnym, odpornym na niespodziewane działania otoczenia, przewodzeniu firmą, konieczne jest wyznaczenie strategii, określenie misji przedsiębiorstwa, celów, jak również wielofalowych planów. Z tego też względu pragniemy zaproponować Państwu szkolenie poruszające wszystkie wyżej wymienione wątki, jak również dotykające tak istotnego zagadnienia, jak budowa biznesplanu niezbędnego w prawidłowym wyznaczeniu ścieżki, którą będzie podążać organizacja. W praktyczny sposób będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z metodą SWOT, SPACE czy burzą mózgów. Szkolenie zostanie wzbogacone prezentacją innych technik strategicznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, dzięki którym będzie ono miało szanse uzyskać i utrzymać mocną konkurencję wśród konkurentów.

Program szkolenia:

Istota firmy.
Tożsamość firmy.
Osobowość firmy.
Zachowania przedsiębiorstwa.
Prezentacja organizacji.
Komunikacja przedsiębiorstwa.
Filary przedsiębiorstwa.
Misja.
Wizja.
Strategia.
Plan.
Klasyczne strategie istotne w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji.
Strategia wg Portera – wzorce zachowań konkurencyjnych.
Burza mózgów.
Metoda delficka.
Dywersyfikacja a koncentracja.
Analiza kluczowych czynników sukcesu.
Metoda pisania notatek.
Program wzbogacania pracy.
Metoda „jeden na pięciu”.
Taktyka negocjacji.
Biznes plan – krok po kroku.
Streszczenie kierownicze.
Charakterystyka przedsięwzięcia – geneza projektu.

Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia:
Produkt.
Plan marketingowy.
Plan organizacyjny.
Plan techniczny.
Plan finansowy.
Krytyczne czynniki ryzyka i sukcesu.
SWOT jako metoda oceny przedsiębiorstwa na tle konkurencji.
Space – kompleksowa metoda diagnozy małych i średnich przedsiębiorstw.
Sposoby integracji przedsiębiorstw.
Integracja pionowa.
Integracja pozioma.

Informacje dodatkowe:

SZKOLENIE OTWARTE:
Agenda:
Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.