Jak skutecznie komunikować i przeprowadzać zmianę.

Opis szkolenia:

Wiesz, że w dzisiejszym środowisku biznesowym zmiana jest jedynym czego możemy być pewni i jednocześnie czymś nieuchronnym. Być może masz już nawet alergię na samo słowo zmiana. Wiesz, że wiąże się ono nie tylko ze zmianą w sobie, ale dodatkowo z radzeniem sobie ze zmianą w Twoich ludziach, z procesami, które w nich zachodzą. Powinieneś być nie tylko świadomy zmiany, ale być jej „dobrym duchem”. Często jednak nie masz okazji, żeby podzielić się własnymi obawami. Podczas tego treningu chcemy Ci zapewnić czas na dowartościowanie Twoich obaw, wydobyć je na światło dzienne i przyjrzeć się im wszystkim. Dzięki nim proces zmiany stanie się możliwy i pełny. A więc im więcej obaw przed zmianą – tym gorętszym orędownikiem zmiany masz szansę zostać.

Szkolenie oparte jest na realistycznej symulacji biznesowej, dzięki której uczestnicy wcielają się w różne role charakterystyczne dla procesu zmiany. Poprzez szybkie zwroty akcji i nieoczekiwane wydarzenia, grupa zmierza do pełnego zaangażowania jako ostatniego i pożądanego etapu procesu zmiany. Dzieje się to przy jednoczesnym dowartościowaniu obaw i realnych zagrożeń, które stają się udziałem uczestników.

Program szkolenia:

Program jest realizowany w trakcie symulacji biznesowej. Symulacja stanowi rodzaj interesującego projektu, w który angażują się uczestnicy. Dzięki niej poznają oni kolejne fazy występujące w procesie zmiany. Po każdej z nich symulacja zostaje przerwana, a uczestnicy mają możliwość zapoznać się z teorią dotyczącą konkretnej fazy oraz wymienić doświadczenia dotyczące odczuć, które im aktualnie towarzyszą.
• Faza I – Szok
• Faza II – Zaprzeczenie
• Faza III – Gniew
• Faza IV – Targowanie się
• Faza V – Depresja
• Faza VI – Eksperymentowanie
• Faza VII – Zaangażowanie
Wiele faz kończy się scenkami w dwójkach pomiędzy osobami grającymi różne role, mającymi też różne scenariusze. Scenki są nagrywane kamerą, a następnie analizowane przez grupę. Program toczy się na trzech płaszczyznach:
• przeprowadzania siebie przez proces zmiany,
• umiejętnego diagnozowania swoich pracowników w zmianie,
• prowadzenia podwładnych do pełnego zaangażowania i wykorzystania ich potencjału.

Informacje dodatkowe:

Agenda:

Dzień 1 – godziny: 10:00 ÷ 18:00
Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) CENA: 500 zł