Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1).

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia elektroenergetyczne z grupy I (E1/D1).

 

Program szkolenia

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

 

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowych.

 

Czas trwania

Zajęcia trwają 1-2 dni. Elastyczne terminy.

 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza w naszej siedzibie Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Kielcach

(koszt egzaminu 175,00 zł os).

 

Cena szkolenia: 260 zł