Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy II (E2/D2).

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji i sieci, urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Program szkolenia

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1–9.

 

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.
 

Czas trwania

Zajęcia trwają 1–2 dni. Elastyczne terminy.

 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza w naszej siedzibie Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Kielcach.

Koszt egzaminu – 175,00 zł os.

 

Cena szkolenia: 260 zł.