Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń gazowych z grupy III (E3/D3).

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

 

Program szkolenia

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
  • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki, gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa,
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
  • turbiny gazowe,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1–9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

 

Czas trwania

Zajęcia trwają 1–2 dni. Elastyczne terminy.

 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza w naszej siedzibie Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Kielcach.

Koszt egzaminu – 175,00 zł os.

 

Cena szkolenia: 260 zł.