Uncategorized

Spotkanie obejmujące warsztaty praktycznego budowania wypowiedzi publicznej. Trenerzy przygotują uczestników do krótkiej wypowiedzi przed kamerą. Każde nagranie zostanie indywidualnie omówione ze wskazaniem elementów przekazu werbalnego i pozawerbalnego, które powinny zostać poprawione oraz tych, na których uczestnik powinien oprzeć budowanie swojego wizerunku. Do nagrań wykorzystany zostanie profesjonalny sprzęt rejestrujący obraz i dźwięk. Z uwagi na charakter zajęć, a także chęć zapewnienia uczestnikom komfortu, grupa szkoleniowa powinna liczyć maksymalnie do 12 osób. W warsztatach, oprócz trenerów, uczestniczyć będzie także operator kamery – specjalista z zakresu mediów i obsługi audio-wizualnej. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem dla każdego uczestnika.

 

 

 

Czas trwania: 3 godzin

Koszt: 599 zł

Minimalna liczba uczestników: 5 osób

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest osiągnięcie opisanych efektów szkolenia, zwiększenie poczucia pewności siebie oraz oswojenie z obecnością kamery.

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy znają zasady przekazu werbalnego i pozawerbalnego podczas wystąpień. Posiadają wiedzę na temat mechanizmów skutecznej kontroli emocji i redukcji stresu przy wypowiedzi przed kamerą.

Umiejętności:

Uczestnicy opanują umiejętność krótkich wystąpień przed kamerą. Potrafią zapanować nad „mową ciała” i wykorzystać ją do tworzenia pozytywnego wrażenia na odbiorcach.

Kompetencje:

Uczestnicy identyfikują grupy docelowe wygłaszanych przemówień, potrafią trafnie dobierać sposoby komunikacji z publicznością i budować skuteczną wypowiedź publiczną.

Grupa docelowa usługi:


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Studenci na kierunkach prawniczych, aktorskich, dziennikarskich, nauczyciele i wykładowcy oraz osoby zajmujące funkcje publiczne i w związku z tym mają okazję wypowiadać się na forum. Także osoby na stanowiskach kierowniczych, rzecznicy prasowi wszelakich instytucji (np. kluby sportowe).


Ramowy program usługi- warsztaty

1. Omówienie działania profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk podczas nagrań.

2. Przygotowanie uczestników do krótkiej wypowiedzi przed kamerą.

3. Omówienie indywidualnie nagrania każdego uczestnika ze wskazaniem elementów przekazu werbalnego i pozawerbalnego, które powinny zostać poprawione oraz tych, na których uczestnik powinien oprzeć budowanie swojego wizerunku.

4. Podsumowanie warsztatów.