Kurs bobath rozwijający

Ilość godzin : 50 godzin

Program kursu zawiera między innymi takie treści jak:

Wprowadzenie, omówienie organizacji kursu, celów kursu.
Zasady i historia Metody Bobath.
Omówienie doświadczeń własnych uczestników kursu. Omówienie problemów związanych z terapią – niejasności, trudności.
Demonstracja pacjenta, omówienie przypadku nr 1 przez uczestnika kursu.
Omówienie stanu funkcjonalnego, zasobów, trudności, celów i programu terapii oraz
pokaz terapii. Analiza przedstawionego przypadku przez grupę i prowadzącego.
Rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego.
Omówienie problemów związanych z terapią.
Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 1, dobór terapii, praktyka.
Rozwiązywanie problemów, diagnoza i dobór terapii w obrębie tułowia.
Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 2 dobór terapii, praktyka.
Analiza ruchu.
Pacjent z chorobami neurologicznymi, analiza przypadku nr 3, dobór terapii, praktyka.
Torowanie chodu.
Omówienie zadań dla uczestników egzaminu: pełna analiza pacjenta z chorobami neurologicznymi tj. stan funkcjonalny, zasoby, problemy, cele terapii, kompleksowy plan terapii.