Zamówienia publiczne

Kurs – Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (pzp). Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2019. Czas – 8 godz. Kwota –  650 zł / osoba. Szkolenie przeznaczone dla pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek kontrolujących, ale także dla podmiotów…