Kurs: Kierowanie zespołem pracowniczym

Ramowy program szkolenia: Kierowanie zespołem. Podstawy funkcjonowania zespołów. Zachowania zespołów. Motywowanie pracowników. Zebrania zespołów. Delegowanie zadań. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół. Kontrolowanie.   Cel szkolenia: umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem; pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać; poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu; rozwijanie umiejętności określania indywidualnych…