Kurs: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Cel kształcenia: Uczestnicy: poznają uzależnienia substancjalne, behawioralne, kompulsje oraz ich przyczyny i konsekwencje będą potrafili przeprowadzić diagnozę pod kątem zapotrzebowania na oddziaływania profilaktyczne za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz poprawnie zinterpretować wyniki badań diagnostycznych nabędą umiejętność, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zaplanowania działania profilaktycznego w szkole/placówce oświatowej poznają zakres umiejętności i kompetencji wymagany, by zajmować się profilaktyką uzależnień będą potrafili zmierzyć skuteczność działań profilaktycznych planując…