Kurs – zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji

Czas trwania – 16h Kwota – 1500 zł   Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą.   Ramowy program szkolenia: Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników. Co powoduje, że zmiany są konieczne?: Jak zachowuje się człowiek w zmianie?: Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?: Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan: Kluczowe postacie w procesie zmiany: Harmonogramowanie…

Kurs – skuteczny menedżer – zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwania – 16h Kwota – 2000 zł   Cel szkolenia – zwiększenie własnej efektywności i skuteczności jako przywódcy/lidera zespołu dzięki wykorzystaniu najważniejszych kompetencji przywódczych.   Program szkolenia: 1.Rola i zadania Lidera 2.Zarządzanie pracownikami 3.Wyznaczanie celów i delegowanie zadań 4.Metody reagowania na różne postawy pracowników 5.Motywacja w zarządzaniu zespołem

Kurs: Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Czas – 16 godzin Cena – 2 400 zł / osoba Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą. Ramowy program szkolenia: Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów uczestników. Co powoduje, że zmiany są konieczne? Jak zachowuje się człowiek w zmianie? Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany? Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan. Kluczowe postacie w procesie zmiany.…

Kurs: Kierowanie zespołem pracowniczym

Ramowy program szkolenia: Kierowanie zespołem. Podstawy funkcjonowania zespołów. Zachowania zespołów. Motywowanie pracowników. Zebrania zespołów. Delegowanie zadań. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół. Kontrolowanie.   Cel szkolenia: umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem; pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać; poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu; rozwijanie umiejętności określania indywidualnych…

Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem

Cena: 2500 zł/osoba Czas trwania: 16 h   Program szkolenia: Zarządzanie operacyjne – rodzaje technik: – planowanie produkcji z ekonomiczną wielkością partii i wykorzystaniem zaawansowanego harmonogramowania, – produkcja odchudzona, – produkcja zrównoważona z minimalizacją odchyleń, – produkcja z wykorzystaniem teorii ograniczeń. Wykorzystanie różnych technik w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej. Co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne. Integracja różnych technik i uzyskanie maksymalnego efektu z codziennej…