Uncategorized

CELE:

Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności budowania własnego autorytetu oraz przekonywania i perswazji, zdobywania zaufania, uzyskiwania ustępstw i kompromisów, poznają mechanizmy i techniki manipulacji oraz tego, jak samemu im nie ulegać. Podczas szkolenia uczestnicy poznają naturalne mechanizmy i techniki wywierania wpływu, które umożliwiają zmianę postaw u ludzi w sposób etyczny i uczciwy. Nabywają umiejętność rozpoznawania manipulacji, oraz poznają sposoby radzenia sobie z nią. Szkolenie w założeniu ma również na celu naukę skutecznej perswazji.

ADRESACI:

Szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej małego, średniego i wyższego  szczebla, oraz innych pracowników kierujących ludźmi. W skrócie zostało stworzone z myślą o osobach pełniących następujące funkcje:

 • będących właścicielami firm
 • dyrektorami
 • menedżerami/specjalistami
 • liderami zespołów

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnik potrafi budować relację opartą na szacunku oraz kształtować  atmosferę zaufania w relacjach, prezentować własny punktu widzenia, wyrażać potrzeby w sposób bezpośredni, inspirować i motywować innych do działania, aktywnie słuchać, uzyskiwać ustępstwa i kompromisy. Wyszczególniając najważniejsze aspekty uczestnicy uzyskują umiejętności:

 • Podejmowania decyzji w oparciu o korzyści i wartości związane z kulturą organizacyjną firmy/instytucji
 • Przedstawiania precyzyjnie i przejrzyście własnego punktu widzenia
 • Umiejętnego stosowania argumentacji racjonalnej i emocjonalnej
 • Świadomości roli dobrych relacji ze współpracownikami, oraz komunikacji temu sprzyjającej; budowanie zaufania
 • Świadomego posługiwania się komunikacją niewerbalną (kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, ruch, głos)
 • Znajomości reguł przekonywania i trików perswazyjnych
 • Świadomości własnych mocnych stron będących podstawą do tworzenia własnego pozytywnego wizerunku i autorytetu
 • Umiejętności uzyskiwania ustępstw i kompromisów
 • Świadomości roli własnego zaangażowania w procesie długotrwałego wypracowywania dobrych rozwiązań
 • Znajomości technik manipulacji w kontekście skutecznej obrony przed nimi

TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Wprowadzenie do psychologii wywierania wpływu
 2. Techniki wywierania wpływu, oraz perswazji
 3. Komunikacja niewerbalna
 4. Techniki przekonywania i argumentowania
 5. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 6. Pozostałe techniki przekonywania
 7. Wywieranie wpływu, a manipulacja i jej granice
 8. Ekspresywne wywieranie wpływu
 9. Receptywne wywieranie wpływu
 10. Komunikacja niewerbalna w wywieraniu wpływu
 11. Mechanizmy obrony przed manipulacją
 12. Reguła wzajemności: podstawy teoretyczne. Praktyczne zastosowanie.
 13. Zaangażowanie i konsekwencja. Teoria, praktyka, reguły.
 14. Społeczny dowód słuszności. Zastosowanie w praktyce, oraz zasada działania.
 15. Lubienie i sympatia. Teoria, reguły, użycie.
 16. Autorytety i ich wpływ na postawy w społeczeństwie
 17. Koncepcja zasady niedostępności

 

CZAS TRWANIA KURSU: 16h

CENA: 1 100zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł