Uncategorized

Ilość godzin – 120h

 

Cena kursu – 1900zł

 

Adresaci kursu: przede wszystkim psychologowie i pedagodzy pracujących w systemie oświaty, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, pielęgniarki oraz do wszystkich osób, które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację niezbędne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wymagania wobec uczestników: wykształcenie średnie lub wyższe, posiadanie  predyspozycji osobowych, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Cel kursu: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań terapeuty środowiskowego

 

Program szkolenia: 

  1. Zadania i funkcje terapeuty środowiskowego.
  2. Procesy społeczne – ich rozwój i zmiany.
  3. Pomoc osobom i rodzinom z dysfunkcjami.
  4. Instytucjonalne formy pomocy.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.