Uncategorized

CELE:

Przedstawienie uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, realizujący pracę w sekwencji 10 kroków – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej.

ADRESACI: 

 • nauczyciele
 • wychowawcy świetlic szkolnych, internatów
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • terapeuci
 • osoby pracujące (przebywające z ludźmi mającymi kłopoty z lękiem)
 • pielęgniarki
 • opiekunki społeczne
 • pracownicy socjalni

PROGRAM: 

 1. Społeczny kontekst lęku.
 2. Zmiana ram znaczeniowych – wartościowanie lęku.
 3. Różnorodność form opisu i prezentacji lęku: przypowieści, pytania, konotacje, miejsce w systemie, kontekst społeczny, przestrzenny, czasowy.
 4. Dystansowanie się od lęku.
 5. Poznawanie obszarów problemowych i poza problemowych.
 6. Przeformułowania – zorientowanie na zasoby i rozwiązania.
 7. Eksperymentowanie z funkcjami lęku.
 8. Interpersonalny aspekt zachowań lękowych.
 9. Postawa terapeuty wobec lęku i jego posiadaczy – klientów lękowych.
 10. Reżyserowanie „lękowej” przyszłości.
 11. Tworzenie nowej narracji o życiu z lękiem.
 12. Od lęku – wroga do lęku – przyjaciela.

 

CZAS TRWANIA: 16h

CENA: 500zł

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe

-wyposażone sale

-kameralne grupy

 

 PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł