Kursy I Szkolenia

CELE:

Celem kursu jest umiejętność budowania mocnej więzi z psem, w oparciu o wzajemne zaufanie. Główną zasadą jest to, by szkolenie dawało psu i człowiekowi możliwość wpływu na sytuację i wspierało wspólną inicjatywę. Praca trenera wymaga pokory, cierpliwości i wielkiego szacunku nie tylko dla zwierzęcia, ale także dla jego opiekuna.

Najważniejszym założeniem jego pracy jest przygotowanie psa do życia z człowiekiem i w jego otoczeniu, bez stanowienia zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy muszą nauczyć się więc pracy nie tylko z psem ale przede wszystkim z jego opiekunem. Dlatego, na zajęciach psy zawsze mamy w obecności ich opiekunów. Tak samo jest na egzaminie.

Kursanci otrzymują wiec podwójny feedback(informację zwrotną), od psa i od człowieka. Dokładnie taki, z jakim przyjdzie im się zmierzyć, jako samodzielnie praktykującym trenerom.

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zawodowo pracować z psami oraz do osób, które chcą się więcej dowiedzieć o psach i/lub o pracy z ich opiekunami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie do pracy, jako trener psów. Zapoznanie z technikami, oraz metodami szkolenia zarówno psa, jak i jego przewodnika. Nabycie umiejętności przeprowadzania oceny odnośnie predyspozycji psychicznych psa. Wykształcenie sposobu odpowiedniego przekazywania wiedzy teoretycznej, a także zdolności praktycznych co do postępowania z psem, niezbędnych do osiągnięcia przez niego wysokiego poziomu uspołecznienia i posłuszeństwa.

Na kursie uczestnicy zgłębią bliżej zagadnienia takie, jak:

  • udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach;
  • szkolenie psa i jego przewodnika w celu osiągnięcia niekłopotliwego funkcjonowania zwierzęcia w otoczeniu;
  • przygotowywanie psa do celów sportowych;
  • przygotowywanie psa do wykonywania zadań specjalistycznych;
  • ocenianie cech użytkowych psa;
  • ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanem psów.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1 (15h)
Blok teoretyczny:
Komunikacja psów (teoria + warsztaty)
Sukces i błędy w treningu (teoria)
Zgoda psa na trening (teoria)
Sposoby uzyskiwania zachowań (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Uzyskiwanie i utrwalanie zachowań
Stosowanie sygnałów nagrody w treningu
Organizacja sesji szkoleniowej
Motywacja psów
Posłuszeństwo praktyczne

MODUŁ 2 (20h)
Blok teoretyczny:
Teoria uczenia się psów (teoria + warsztaty)
Emocje w procesie nauki psów (teoria + warsztaty)
Wyższe emocje u psów (teoria)
Wpływ nastroju na zachowanie psów (teoria)
Zaspokojenie potrzeb psów a ich nastrój (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Trening medyczny
Utrwalanie zachowań
Kontrola bodźcem
Odchodzenie od nagród
Generalizacja

MODUŁ 3 (15h)
Blok teoretyczny:
Udomowienie psów i typy psów (wg. R. Coppinger) (teoria + warsztaty)
Etapy rozwoju psa (teoria)
Problemy w wychowaniu psów i sposoby radzenia z nimi (teoria + warsztaty)
Tworzenie instruktażu (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Przygotowanie pod egzamin
Warsztaty pracy z klikerem
Warsztaty z komunikacji

MODUŁ 4 (15h)
Blok teoretyczny:
Podstawy prowadzenia szkoleń dla szczeniąt (teoria + warsztaty)
Praca z klientem indywidualnym. Organizacja pracy (system pracy, miejsce, przygotowanie, budowanie celów, monitorowanie postępów, motywowanie, dopasowywanie programu do potrzeb, praca nad problemami) (teoria + warsztaty)
Praca z grupą. Organizacja pracy (teoria + warsztaty)
Zajęcia praktyczne:
Egzamin próbny
Warsztaty przygotowania zajęć grupowych
Warsztaty pracy z klientem

 

CZAS TRWANIA: 65h

CENA: 2 000zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł