Nowości

CEL KURSU:

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo:

co leży u podstaw braku asertywności,

jakie postawy przyjmują ludzie w relacjach z innymi,

w jakich sytuacjach życiowych warto stosować postawę asertywną,

jakie są najbardziej efektywne techniki asertywne.

 

ADRESACI:

Szkolenie jest  skierowane  do osób, które chciałyby poprawić swoją efektywność biznesową poprzez:

-poznanie skutecznych asertywnych sposobów reagowania w sytuacji agresji lub manipulacji drugiej strony,

-zwiększenie  pewności siebie,

-wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak zachowywać się asertywnie w relacjach zawodowych –  z przełożonymi, współpracownikami  i Klientami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Poczucie własnej wartości i jego wpływ na życie prywatne i zawodowe.

Źródła niskiej samooceny (przekonania, doświadczenia, skrypty,  nawyki, ograniczenia, opinie innych). Rola rodziny w procesie wychowania dziecka i budowania pewności siebie. Dysfunkcje w rodzinie i jej skutki (Dziecko-bohater, kozioł ofiarny – czarna owca, dziecko we mgle, maskotka).

Wspierające i ograniczające cechy osobowości –praca nad poznaniem samego siebie.

Skuteczne strategie postępowania wzmacniające poczucie własnej wartości.

Budowanie pewności siebie

Rola wizerunku w budowaniu pewnej siebie postawy.

Wykorzystanie mowy ciała i postaw mocy w zwiększaniu pewności siebie. Wpływ postawy na fizjologię ludzkiego organizmu.

Narzędzia i triki w szybki sposób  wzmacniające  pewność siebie.

Asertywność.

Postawy przyjmowane przez ludzi w relacjach interpersonalnych i ich psychologiczne podstawy (postawa agresywna,  uległa, manipulacyjna i  asertywna).

Przyczyny trudności w byciu asertywnym.

Konsekwencje braku asertywności w relacjach z innymi

Brak asertywności a zarządzanie sobą w czasie

Brak asertywności a niska efektywność biznesowa

Jak asertywność może nam pomóc w budowaniu partnerskich relacji w biznesie?

Podstawy asertywności.

Prawa Fensterheima i prawa indywidualne.

Najbardziej skuteczne techniki asertywne i ich zastosowanie w praktyce (komunikat Ja, asertywna odmowa, zdarta płyta, zasłona dymna, asertywne uznanie błędu, komunikat podtrzymujący relację, technika jujitsu)

Asertywność w wybranych sytuacjach społecznych.

 

Czas trwania:

8H

Cena:

599ZŁ

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.