Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauczenie jasnego prezentowania swoich poglądów, skutecznego przekonywania do swoich argumentów a także technik wywierania wpływu ułatwiających obronę przez atakami rozmówców.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Do każdej zainteresowanej osoby

 

Program szkolenia:

 1. Umiejętność uzyskania mocnej  pozycji w dyskusji.
  Umiejętność wywierania wpływu w dyskusji.
  3. Chwyty erystyczne.
  4. Autoprezentacja w dyskusji – planowanie i praca nad swoim wizerunkiem.
  5. Elementy warsztatów emisji głosu.
  6. Poprawność gramatyczna i stylistyczna.

 

Cena kursu: 1200zł

Liczba godzin – 16h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł