Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 500 zł

 

Dla kogo szkolenie: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do prywatnych przedsiębiorców, którzy umowy o zakazie konkurencji podpisują z pracownikami lub zamierzają podpisać z obawy przed niewłaściwym zachowaniem się pracowników.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z przepisami prawa pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 98, Nr 21, poz. 94) dot. m.in. umowa o zakazie konkurencji.

 

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne i charakter umowy,
  2. umowa o zakazie konkurencji, a nieuczciwa konkurencja,
  3. Kiedy stosować umowy o zakazie konkurencji.
  4. Postępowanie w razie naruszenia umowy o zakazie konkurencji.
  5. zwolnienie pracownika z umowy,
  6. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną byłemu pracodawcy wskutek naruszenia umowy,
  7. odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy,

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przepisów prawa pracy dotyczących umowy o zakazie konkurencji.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.