Uncategorized

Adresaci kursu: przyszli (lub obecni) pracownicy zawodów związanych z finansami i podatkami oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy, a także ci, którzy myślą o własnej przyszłości i pracy w innym zawodzie lub we własnej firmie.

 

Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rozliczania podatkowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

Program szkolenia:

 1. Wiedza prawna z zakresu rachunkowości.
 2. Dokumentacja księgowa.
 3. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.
 4. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
 5. Rozliczanie podatku od towarów i usług.
 6. Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdań finansowych.

 

Ilość godzin – 60h

Cena kursu – 1500zł

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.