Program kursu:

1.  Optymalny  model  działań  windykacyjnych  przedsiębiorcy.

2.  Dochodzenie  należności  samodzielnie.

3.  Dochodzenie należności z udziałem wykwalifikowanego  podmiotu  zewnętrznego.

4.  Koszty  w  postępowaniu sądowym  i  egzekucyjnym.

5.  Kierowanie  sprawy  na  drogę  postępowania sądowego.

6.  Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym w trybie papierowym oraz elektronicznym.

7.  Elektroniczne postępowanie upominawcze.

8.  Przebieg  postępowania sądowego  oraz  zakres  dowodowy.

9.  Komornik – jego znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym.

10. Przeprowadzanie egzekucji  komorniczej.

11. Współdziałanie wierzyciela  z  komornikiem.

 

Liczba godzin: 8 h

Koszt: 900 zł