Uncategorized

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat pedagogiki Marii Montessori, zapoznanie się z celami, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori.

 

Szkolenie skierowane do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadry poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystentów nauczyciela, studentów kierunków pedagogicznych, wychowawców świetlic szkolnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe cele i założenia pedagogii Marii Montessori.
 2. Zasady pracy z materiałem Montessori.
 3. Rola nauczyciela w metodzie.
 4. Lekcje ciszy i milczenia – omówienie zasad i znaczenia ciszy w metodzie.
 5. System tradycyjny, a metoda Montessori.
 6. Trzystopniowa lekcja nazw.
 7. Omówienie poszczególnych działów Montessori.

 

Czas trwania: 16 godz.

Cena kursu: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł