BUR 2Nawet na 60.000,00 zł dofinansowania mogą liczyć firmy z woj. świętokrzyskiego m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo czy egzaminy organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych, która stanowi nowy instrument wsparcia dla firm z funduszy Unii Europejskiej.

To świetna informacja dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wsparcie doradcze i organizacyjne College Medyczny dla firm oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Zakres naszego wsparcia dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa u właściwego Operatora Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej,
 • doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji usługi rozwojowej,
 • pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
 • ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

Informacje na temat wsparcia przez College Medyczny dla firm w woj.dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkie, małopolskiego, mazowieckiego,  podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego pojawią się na stronie internetowej w późniejszym terminie.


Co to jest usługa rozwojowa?

To usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe gromadzone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która jest ogólnodostępną i bezpłatną bazą ofert rozwojowych, dzięki której instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.


Kto może skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach BUR?

Usługi rozwojowe kierowane są do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu woj. świętokrzyskiego, które zaliczają się do sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zatrudnienie do 250 osób).


W jakiej formie realizowane są usługi rozwojowe?

Przedsiębiorca samodzielnie określa tematykę wsparcia dostosowaną do swoich potrzeb oraz wybiera usługę rozowjową służącą podwyższeniem umiejętności i kompetencji pracowników. Dostępne sa następujace rodzaje usług:

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca?
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej firmy wynosi 60.000,00 zł na cały okres realizacji wsparcia tj. do dnia 31.03.2020r. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie poniesionych kosztów w wysokości aż do 80%.

Co należy zrobić aby skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach Bazy Usług Rozwojowych?
Zgłosić się do sekretariatu placówki College Medyczny w Kielcach przy ul. Wesołej 19,  w celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy w zarejestrowaniu firmy w BUR u właściwego Operatora (instytucji uprawnionej do przydzielania dofinansowania dla przedsiębiorstw na usługi rozwojowe).

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się dwóch Operatorów wybranych w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach – Operator BUR dla firm, które posiadają siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie jednego z trzech miast: Starachowice lub Skarżysko – Kamienna  lub Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu – Operator BUR dla firm działających na terenie wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego za wyjątkiem miast: Starachowice, Skarżysko – Kamienna  i Ostrowiec Świętokrzyski.


Kto finansuje usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw?

Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

College Medyczny oferuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych we wszystkich możliwych kierunkach oraz jest w stanie zorganizować dowolny kurs lub szkolenie dostosowane do potrzeb pracodawcy z następujących zakresów:

 • fizjoterapii, rehabilitacji,
 • prawa,
 • ochrony i bezpieczeństwa,
 • BHP i ppoż,
 • budownictwa,
 • energetyki,
 • gastronomii,
 • handlu i usług,
 • informatyki (IT),
 • księgowości, kadr i płac,
 • nauki języków obcych,
 • obsługi maszyn budowlanych,
 • opieki społecznej,
 • spawalnictwa,
 • transportu,

i wiele innych kursów i szkoleń zawodowych spośród ponad 1000 programów szkoleń

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Baza Usług Rozwojowych, to bezpłatna, internetowa baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie, które umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników.

Baza Usług Rozwojowych jest dostępna na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.