Uncategorized

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki formalnej poprawności przygotowywanych przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych.


Szkolenie skierowane jest do:
pracowników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych, pracowników biur, firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

 

 Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne w zakresie wyceny oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego.
 2. Metody i techniki stosowane w wycenie.
 3. Metoda inwestycyjna i metoda zysków – podstawy, omówienie zasad stosowania, przykłady obliczeniowe w zakresie techniki kapitalizacji prostej oraz metody dyskontowania strumieni dochodów.
 4. Ważne definicje, pojęcia, terminy.
 5. Dokumenty konieczne do wyceny i źródła tych dokumentów.

 

Ilość godzin – 16h

Cena szkolenia – 850zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł