Kursy Wideo

O szkoleniu

Życie od zawsze pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, w których chcąc nie chcąc bywamy aktorami i to nie byle jakimi! Często odgrywamy główną rolę, nie znając tekstu, nie posiadając suflerów, nie mogąc przewidzieć kierunku w którym potoczą się „sceny”, zrobić dubla lub przerwy.

Czy tego chcemy czy nie, bez przerwy jesteśmy uczestnikami większych lub mniejszych wystąpień publicznych. Czy są one fragmentem naszego życia prywatnego czy zarabiamy dzięki nim na utrzymanie to, w każdym przypadku możemy nauczyć się robić to lepiej.

Po co? Żeby zmaksymalizować efektywność wypowiadanych przez nas słów i przekazywanej wiedzy, by przyjemniej się nas słuchało i skuteczniej zapamiętywało lub po prostu, aby każda publiczna wypowiedź – nie przyprawiała nas o mdłości!

 

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • efektywnej komunikacji,
 • spójnego i swobodnego posługiwania się komunikacją werbalną/pozawerbalną w trakcie wystąpienia,
 • autoprezentacji i zwiększenia własnej wiarygodności podczas wystąpień publicznych,
 • pierwszego wrażenia,
 • tworzenia ciekawych i przejrzystych prezentacji multimedialnych,
 • kreowania strategii przekazu,
 • analizy audytorium,
 • zarządzania przestrzenią dostępną w trakcie wystąpienia,
 • kontroli emocji i redukcji tremy przed wystąpieniem,
 • pracy głosem, podstawowych informacji pracy z kamerą i mikrofonem.

 

Program szkolenia

Część 1:

 • otwarty krąg – ćwiczenia integracyjne;
 • zebranie oczekiwań uczestników wobec warsztatu;
 • wymiana doświadczeń;
 • wykład konwersatoryjny/ćwiczenia:
 • proces komunikacyjny i jego elementy składowe;
 • wielopłaszczyznowa teoria wypowiedzi;
 • bariery komunikacyjne;
 • rodzaje i poziomy komunikacji;
 • wykład konwersatoryjny/ćwiczenia:
 • Czym jest wystąpienie publiczne i jak się do niego przygotować?
 • Trema? – konstruktywne i praktyczne strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Autoprezentacja jako forma wystąpienia publicznego;
 • Ćwiczenia:
 • Exposé, od czego zacząć? – praca nad własnym wystąpieniem.
 • Kamera nie jest wrogiem – praktyczne wskazówki pracy
  z kamerą;

Część 2:

 • Symulacje:
 • Wystąpienie publiczne;
 • Wykład konwersatoryjny/ćwiczenia:
 • PowerPoint/Prezi/Sway – jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną lub animację, która będzie tłem naszego wystąpienia?
 • Podsumowanie warsztatów i odpowiedzi na pytania.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową warsztatu stanowią osoby:

z podstawowym lub średnim poziomem doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych; które w ramach swoich obowiązków zawodowych lub zajęć prywatnych występują publicznie tj. początkujący dziennikarze lub nauczyciele, przyszli trenerzy/szkoleniowcy/podcasterzy/vlogerzy, rzecznicy prasowi, kadry zarządzające średniego szczebla, przedstawiciele handlowi, a także wszystkie inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym;

 

maksymalna liczba uczestników – 12 osób.

 

Język

Szkolenie prowadzone w języku polskim.

 

Czas trwania i koszt warsztatu

Ilość godzin: 18h

Cena warsztatu: 699 zł (w cenę wliczone zostają materiały warsztatowe, przeznaczone dla każdego uczestnika po ukończeniu szkolenia)