Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim
Certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim
Certyfikat ukończenia kursu w języku niemieckim
Zaświadczenie ukończenia części ogólnej po kursie instruktora sportu
Legitymacja instruktora sportu w skórzanej oprawie
Zaświadczenie po kursie przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Zaświadczenie o ukończeniu kursu recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy
Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
Certyfikat College Medical Clinic
Certyfikat Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Świętokrzyska”

Duplikat Certyfikatu/Zaświadczenia MEN: 100 zł