Nowości

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI U DZIECI – PRZYCZYNY, POSTĘPOWANIE, TERAPIA

 

CELE:

Za pomocą przedstawionych strategii nauczymy dziecko czekać na swoją kolej, lepiej koncentrować uwagę, dokonywać selekcji bodźców, wykonywać polecenia, lepiej przystosowywać się do zmian.

 

ADRESACI:

– psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, rodzice

 

PROGRAM:

  1. Kilka słów o koncentrowaniu uwagi.
  2. Zachowania wskazujące na obecność zespołu zakłóceń uwagi.
  3. Procesy automatyzacji.
  4. Pamięć proceduralna, uczenie motoryczne.
  5. Okresy wrażliwe w rozwoju dziecka.
  6. Normy rozwojowe.
  7. Co składa się na dobrą koncentrację ?
  8. Przyczyny zaburzeń koncentracji uwagi.
  9. Uniwersalne zasady dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi o różnym podłożu.
  10. Strategie postępowania, modyfikowanie otoczenia, zalecenia terapeutyczne, ćwiczenia w odniesieniu do każdej grupy zaburzeń :

– impulsywność, zaburzenia mechanizmów hamowania

–  zaburzenia selekcji

– zakłócenia modulacji bodźców sensorycznych

– zaburzenia posturalne

– zaburzenia przetwarzania słuchowego

– zaburzenia pamięci roboczej

– osłabione planowanie i organizacja działań

– osłabiona umiejętność planowania i ustalania priorytetów

– osłabiona umiejętność zarządzania czasem

 

CZAS TRWANIA: 3h

CENA: 200,00 zł

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł