Nowości

CELE:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD, zapoznanie się z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń neurorozwojowych. Zdobycie umiejętności sporządzania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, specjalistów wspomagania rozwoju, terapeutów zajęciowych, rodziców

 

PROGRAM:

  1. Podstawy psychologii rozwoju.
  2. Teoretyczne podstawy zaburzeń psychicznych u dzieci.
  3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
  4. Teoretyczne podstawy zagadnień o Autyzmie
  5. Całościowe zaburzenie rozwojowe – Zespół Aspergera

 

CZAS TRWANIA: 25H

CENA: 300zł

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe,

-wyposażone sale,

-kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł