Uncategorized

CELE: 

Szkolenie ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji u osób niepełnosprawnych.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej i innych ośrodków, zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych i chorych.

PROGRAM:

 1. Agresja i autoagresja- definicje.
 2. Agresja u osób niepełnosprawnych.
 3. Przyczyny i skutki agresji.
 4. Uwarunkowania zachowań autoagresywnych.
 5. Postępowanie w przypadku ataku agresji.
 6. Praca z osobą agresywną i autoagresywną.

CENA: 1200zł

LICZBA GODZIN: 8h

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł