College MedycznyKancelaria Prawno-Finansowa Lex Cognita

zaprasza na szkolenie

Prawo Oświatowe w Placówkach Niepublicznych

które poprowadzi ekspert

adwokat Beata Patoleta

Termin: 11 maja 2019

Godziny: 9:00-17:00

Miejsce: Kielce

Cena szkolenia: 400,00 zł*

 

*zniżka 10 % dla klientów Lex Cognita oraz College Medyczny

Formularz zgłoszeniowy

  Zgadzam się na publikację moich danych na liście uczestników:

  Wyrażam zgodę aby zdjęcia wykonane podczas konferencji były publikowane na stronie internetowej

  Dobrowolne zgody marketingowe

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

  przez COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA z siedzibą w Kielce (25-304) ul. Duża 21

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA z siedzibą w Kielce (25-305) ul. Wesoła 19 lok.3 będący organem prowadzącym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedziba w Kielcach
  2. W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych proszę o kontakt mailowy na adres: odo@college-med.pl
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji, w celach związanych z:

  – kontaktem w sprawach organizacyjnych

  – sporządzaniem list uczestników

  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, celem zorganizowania i wzięcia udziału w konferencji.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji. Natomiast podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.

  – po wyrażeniu dodatkowej dobrowolnej zgody, przetwarzanie danych osobowych  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

  – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez rozpowszechnienie wizerunku uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych, w celach informacyjnych.

  1. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku

  przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej

  przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach lub

  do momentu cofnięcia zgody.

  1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa.  Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do firm obsługujących nas w zakresie poczty elektronicznej
  2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom z państw trzecich oraz żadnym organizacjom międzynarodowym.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: odo@college-med.pl

  W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.