Podczas srogiej zimy zrozumiałem, że we mnie jest niezwyciężone lato.”

Albert Camus

Opis szkolenia:

Stres oddziałuje na cztery sfery funkcjonowania człowieka – emocje, myśli, ciało i zachowanie – często całkowicie dezorganizując działanie. Na szczęście na wszystkie cztery powyższe sfery możemy działać antystresowo.

Aby zrelaksować ciało, często wystarczy nauczyć się wchodzić w stan relaksacji lub wykorzystać możliwości jakie daje wizualizacja.

Aby wyciszyć nasze myśli i emocje, dobrze jest przeanalizować swój monolog wewnętrzny – sposób myślenia o sobie i świecie – pod kątem sprzyjających nam lub niesprzyjających myśli. Jeżeli weźmiemy nasz monolog wewnętrzny „pod lupę”, możemy kształtować nasz sposób myślenia, sprawić, że nasze przekonania będą pomagały nam w działaniu, zamiast „rzucać nam kłody pod nogi”.

Możemy również przeciwdziałać napięciu emocjonalnemu poprzez nasze zachowanie. Po pierwsze planując, wyznaczając ważne dla nas cele, działania, sprawiamy, że nasz czas wykorzystujemy w sposób produktywny, zwiększając wewnętrzne poczucie kontroli. Pod drugie, dbając o realizację własnych potrzeb, aktywnie wpływajmy na to, jak jesteśmy traktowani przez inne osoby. Jest to jeden z najważniejszych czynników przeciwdziałania napięciu emocjonalnemu.

Podczas niniejszego warsztatu nauczymy się działać antystresowo we wszystkich powyżej opisanych sferach. Rozpoczniemy pracę, którą uczestnicy spotkania będą mogli kontynuować również samodzielnie, w zależności od swoich potrzeb i preferencji.
Korzyści dla uczestnika szkolenia:

Wiem, jak wprowadzić się w stan relaksacji i wyciszyć swoje emocje – czuję się lepiej.
Wiem, jak planować i wyznaczać cele – działam skuteczniej.
Wiem, jak odmawiać – mam czas, aby realizować własne cele, realizować się.
Wiem, jak pracować nad swoim monologiem wewnętrznym – moje myśli motywują mnie do działania.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

WSTĘP:
– przedstawienie programu szkolenia,
– integracja uczestników szkolenia,
– przedstawienie zasad pracy.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO TRENINGU ANTYSTRESOWEGO:
– najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfoll, Lazarus,
– oddziaływanie stresu – autoanaliza,
– samoocena poziomu odczuwanego stresu,
– sposoby radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ II. ANTYSTRESOWE DZIAŁANIE NA CIAŁO – TECHNIKI PSYCHORELAKSACYJNE:
– trening neuromięśniowy Jacobsona,
– trening autogenny Schultza,
– wizualizacja,
– szybkie metody na wyciszenie emocji.

DZIEŃ 2

MODUŁ III. PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE:
– wyznaczanie celów,
– wyznaczanie priorytetów,
– analiza alokacji własnego czasu,
– realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa.

MODUŁ IV. POZYTYWNE MYŚLENIE O SOBIE – PODSTAWA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM:
– pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,
– zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,
– informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,
– moje mocne strony – autoanaliza.

PODSUMOWANIE:
– podsumowanie dwudniowego spotkania przez trenera,
– podsumowanie dwudniowego spotkania przez uczestników,
– zakończenie spotkania.

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1700,00 zł