Stresu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Możemy jednak mieć nad nim kontrolę i zaradzać jego skutkom. Twórca pojęcia stresu -Hans Selye -powiedział „Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda nam się uniknąć stresów. Możemy jednak nauczyć się, jak minimalizować ich szkodliwe skutki”. Pierwszym krokiem do tego, jest poznanie mechanizmów działania stresu, uświadomienie sobie, jakie są jego przyczyny stresu, objawy i długotrwałe konsekwencje itp. Potem możemy spróbować z nim walczyć.

Bez względu na to, gdzie żyjemy lub pracujemy, mamy do czynienia z rosnącym stresem. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy, pracownicy w krajach rozwiniętych i rozwijających się stykają się z coraz większym napięciem w pracy. Wśród licznych czynników powodujących stres można wymienić wyzwania globalne, takie jak zmiana klimatu, terroryzm oraz zawirowania polityczne, a także wyzwania osobiste i zawodowe – choroby, zmiany oraz reorganizację pracy.

Dla wielu z nas pierwszą reakcją na stres jest szukanie recept na zewnątrz. Korzystamy z narzędzi lub aplikacji zwiększających wydajność, które obiecują nam pomoc w radzeniu sobie z narastającą presją. Albo też szukamy sposobów zmniejszenia braku komfortu: rozglądamy się za inną pracą, zatrudniamy nowego pracownika, który przejmie część obowiązków, lub zmieniamy karierę. Ale tego typu sposoby na stres mają często charakter chwilowy i nie są efektywne. Zarządzanie stresem na dłuższą metę wymaga wyrobienia w sobie odporności. Dzięki niej będziemy mogli przekształcić zmiany, stres i wyzwania w szanse. Czego więc warto się nauczyć? Zalecane umiejętności to: zdolność do adaptacji, zdrowe podejście do kontroli, ustawiczne uczenie się, poczucie celu, wiedza, jak wykorzystać wsparcie i odpowiednie zasoby.

Dostarczenie wiedzy  jak zapobiegać stresowi i redukować jego poziom. Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących rodzajów ćwiczeń antystresowych i sposobów kontrolowania emocji w trudnych sytuacjach. Poznanie przyczyn powstawania stresu oraz rozpoznawanie czynników wpływających na jego powstanie. Zainspirowanie i nauczenie uczestników jak zwiększać odporność psychiczną i minimalizować wpływ mechanizmów związanych ze stresem na codzienne funkcjonowanie. Zapoznanie z koncepcją work-life balance.

Skupimy się na skutkach stresu, które zaburzają nasze codzienne funkcjonowanie i utrudniają nam pracę poprzez problem ze skupieniem się, rozstrojenie emocjonalne, nerwowość wynikającą z presji czasu, itd. Poznamy metody pozwalające lepiej zarządzać swoją efektywnością, które pomogą nam zredukować poziom stresu. A także zastanowimy się jak wykorzystać w pracy codziennej krótkie techniki obniżające odczuwany stres.

 

 

 1. POJĘCIE „STRESU” – POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA
 2. Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

Z punktu widzenia psychologii można wyróżnić trzy nurty w określaniu stresu:

 1. stres jako bodziec (stresor) czy wydarzenie o określonych właściwościach;
 2. stres jako reakcja, zwłaszcza emocjonalna;
 3. stres rozpatrywany w kategoriach relacji między czynnikami zewnętrznymi a ich odbiorem przez podmiot.
 • Fizyczne objawy stresu: ból głowy, ból żołądka, ból serca (ból w klatce piersiowej), przyspieszone tętno, zawroty głowy, nudności, spocone dłonie, zmęczenie, napięcie mięśni, dzwonienie w uszach, nadwaga lub niedowaga, rozstrój żołądka, biegunka, zaparcia, niechęć do współżycia, częste przeziębienia, niestrawność, zwiększona częstotliwość oddawania moczu, nadkwaśność, wypadanie włosów.
 • Psychiczne i emocjonalne objawy stresu: problemy z koncentracją, trudności z podejmowaniem decyzji ,drażliwość, zły humor, utrata poczucia humoru, niska samoocena, niepokój i lęk, ataki paniki, wahania nastroju, niezdolność do relaksu, poczucie samotności i izolacji, depresja, bezradność
 • Behawioralne objawy stresu: kompulsywne jedzenie, skłonność do nieprzemyślanych działań, częste zmiany pracy, nadużywanie alkoholu lub narkotyków, wycofanie z relacji lub sytuacji społecznych, zbyt długi lub za krótki sen, izolowanie się od innych, zachowania nerwowe (np. obgryzanie paznokci), tiki nerwowe
 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 1. Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)
 2. Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 3. Przyczyny chronicznego stresu:
 4. Następstwa długotrwałego stresu.
 5. .„Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron.

II ŹRÓDŁA STRESU

 1. Integracja uczestników oraz uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.
 2. Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 3. Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 4. Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 5. Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 6. Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 7. Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

III. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – OSOBISTA „MAPA SYTUACJI STRESOGENNYCH” (AUTODIAGNOZA )

 1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.
 2. Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 3. Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 4. Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 5. Test Martinetta – badanie wieku serca

IV. PRZESZKODY W PROWADZENIU HARMONIJNEGO ŻYCIA, UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

 1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat przeszkód w prowadzeniu harmonijnego życia.
 2. .Nawyki ograniczające nnowacyjność i elastyczność myślenia oraz otwartą postawę.
 3. Rutyna uniemożliwiająca umiejętność przewidywania
 4. Budowanie poczucia własnej wartości – jak się nie dać podcinaczom skrzydeł – rola ograniczających przekonań
 5. System wartości – ich wpływ na podejmowane decyzje

V W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH

 1. Poznanie mentalnych technik pomocnych w przygotowaniu się do trudnych sytuacji.
 2. „Karetka pogotowia” – technika radzenia sobie ze stresem w „dysocjacji” – przeżywanie sytuacji stresowej z pozycji obserwatora.
 3. Elementy zarządzania sobą w czasie, umiejętność planowania, stawiania celów – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 4. „Linia czasu” – ćwiczenie pomagające uświadomić uczestnikowi jego potencjał i mocne strony w sytuacjach stresowych
 5. FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 6. Energia mentalna – praca nad samooceną, przekonaniami i nastawieniem
 7. Docieranie do osobistych zasobów
 8. Emocje w kontekście nowych wyzwań (żonglowanie)
 9. Sterowanie własną motywacją poznawczą

VI, TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

 1. Wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.
 2. Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 3. „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 4. Trening relaksacji neuromięśniowej
 5. Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmację
 6. Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 7. Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 8. Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona.

VII. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ

 1. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.
 2. FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 3. Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
 4. Odpoczynek i sen
 5. Ćwiczenia fizyczne
 6. Energetyzująca dieta
 7. Muzyka relaksacyjna

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

kurs przeznaczony jest dla osób, które odczuwają wysokie napięcie i chcą poznać techniki pomagające w redukcji stresu, chcą uzyskać życiową równowagę i OSOBISTĄ „MAPĘ SYTUACJI STRESOGENNYCH”.

 • demonstracja praktyczna z objaśnieniem,
 • zadania zespołowe interaktywne,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • ćwiczenia fizyczne oraz tzw. papier-ołówek,
 • ćwiczenia umysłu i gry umysłowe,
 • kwestionariusze i testy z autoanalizą oraz omówieniem,
 • mini-wykłady interaktywne (z przekierowywaniem pytań),
 • dyskusje moderowane,
 • praca w podzespołach – opracowywanie działań zaradczych,
 • omawianie zadań – kilku-płaszczyznowo np. z metapoziomu.

Ilość godzin – 14h

Cena kursu – 1586 zł

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł