CELE:

Celem kursu zarządzanie w służbie zdrowia jest zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami służby zdrowia, którą można wykorzystywać w pracy zawodowej.

ADRESACI: 

Przyszli, bądź obecni pracownicy zawodów medycznych i zarządzania, oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem, poszerzeniem stosownej i kompetentnej wiedzy, określonych umiejętności, uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, a także ci, którzy myślą o własnym rozwoju, przyszłości, sukcesie, czy możliwości pracy w innym zawodzie lub we własnej firmie.

PROGRAM: 

  1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
  2. Ekonomika i zarządzanie podmiotami leczniczymi – studium menedżerskie, dobre praktyki.
  3. Podmiot leczniczy jako spółka prawa handlowego – prawne, ekonomiczne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki.
  4. Podmiot leczniczy na rynku usług medycznych. /Zasady konkurencji, podstawy marketingu i reklamy, badania rynku, programowanie i planowanie rozwoju placówki leczniczej.
  5. Prawo o zawodach medycznych, prawo pracy.
  6. Podstawy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.
  7. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna podmiotu leczniczego oraz lekarzy w związku z praktyką medyczną, systemy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
  8. Działalność podmiotów leczniczych w świetle kontroli przeprowadzonych przez NIK, NFZ, Ministerstwo Zdrowia.

LICZBA GODZIN: 16h

CENA: 1300 zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.