Program kursu:

  1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
  2. Ekonomika i zarządzanie podmiotami leczniczymi – studium menedżerskie, dobre praktyki.
  3. Podmiot leczniczy jako spółka prawa handlowego – prawne, ekonomiczne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki.
  4. Podmiot leczniczy na rynku usług medycznych. /Zasady konkurencji, podstawy marketingu i reklamy, badania rynku, programowanie i planowanie rozwoju placówki leczniczej.
  5. Prawo o zawodach medycznych, prawo pracy.
  6. Podstawy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.
  7. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna podmiotu leczniczego oraz lekarzy w związku z praktyką medyczną, systemy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
  8. Działalność podmiotów leczniczych w świetle kontroli przeprowadzonych przez NIK, NFZ, Ministerstwo Zdrowia.

 

Liczba godzin: 16h

Koszt: 1300 zł