Uncategorized

Czas trwania kursu: 16h

Cena: 650 zł

 

Dla kogo szkolenie: dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, placówek oświatowych nauczycieli itp.

 

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu potencjału, zwiększenie efektywności i skuteczności  zarządzających placówką oświatową.

 

Program szkolenia:

  1. Style zarządzania we współczesnej szkole.
  2. Efektywna komunikacja z zespołem.
  3. Umiejętności skutecznego managera.
  4. Coaching managerski i zarządzanie zespołem.
  5. Motywowanie zespołu.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności  m.in.  formułowania pytań, które są podstawą budowania przekazu kierowanego do pracowników, rodziców, uczniów, unikania ryzyka niezrozumienia przez pracownika przekazanego polecenia przy delegowaniu zadań oraz motywowania pracowników do wykonywania zadań.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.