Uncategorized

Ilość godzin – 8h

 

Cena kursu – 300zł

 

Adresaci szkolenia:

Osoby udzielające informacji publicznej oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego udzielania informacji publicznej, a także wiedzy w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób udzielać lub odmawiać dostępu do informacji publicznej.

 

Program szkolenia: 

  1. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i kogo dotyczą.
  2. Czym jest informacja publiczna, jej podział.
  3. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej.
  4. Wymogi formalne udostępniania informacji publicznej.
  5. Podstawowe zasady dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.