Celem naszej działalności jest świadczenie usługi o poziomie, który w pełni satysfakcjonowałby naszych klientów. Szeroko rozumiane ratownictwo medyczne oraz problematyka zielonej  taktyki jest nam dobrze znana, ponieważ nasza kadra w całości składa się z osób, które na co dzień służą w jednostkach Wojska Polskiego, służb ochrony, Policji, ratownictwa medycznego. Pełnią tam rolę instruktorów zielonej taktyki lub zajmują się szkoleniem zielonej taktyki.

Naszym mottem przewodnim jest maksymalny realizm szkolenia, co powiązane z wysokim poziomem merytorycznym szkolących daje świetne rezultaty. Inicjatorem powstania naszej działalności był dyplomowany ratownik medyczny, żołnierz Wojska Polskiego w jednostkach Kawalerii Powietrznej 16 Brygady Desantowo-Szturmowej, absolwent Wydziału Pedagogiki i Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły, skoczek spadochronowy, instruktor samoobrony.

Współprowadzącym jest były pracownik policji w oddziale specjalnym AT, instruktor samoobrony, instruktor z zakresu tonfa, instruktor ZIELONEJ TAKTYKI.
W zespole są również wykwalifikowani pracownicy ochrony osobistej, instruktorzy samoobrony, instruktorzy pierwszej pomocy. Wszyscy prowadzący mają przygotowanie pedagogiczne.

Zieloną taktyką nazywane są ogólnie działania w terenie otwartym, czyli niezurbanizowanym. Jej zasadniczymi elementami są: patrolowanie, obserwacja, zasadzki i inne metody działań ofensywnych. Jest podstawą do późniejszych ćwiczeń w terenie zurbanizowanym czy AT. Pozwala na szeroką różnorodność zajęć na treningach, spotkaniach czy dłuższych wyjazdach.

W skrócie podstawowymi elementami tej taktyki są:

  • metody patrolowania i poruszania się w terenie, pokonywanie wszelkiego rodzaju przeszkód terenowych,
  • techniki poruszania się w terenie otwartym,
  • prowadzenie rozpoznania/patrolowania rożnymi metodami,
  • umiejętności kamuflażu dostosowane do danego terenu, jak również skrytego poruszania się po danym terenie,
  • umiejętności orientacji i nawigacji za pomocą przyrządów lub elementów naturalnych, terenoznawstwo,
  • tworzenie baz patrolowych/przejściowych, warty, zwiad, dywersja, zasadzki,
  • sposoby komunikacji między członkami patrolu (łączność, język niewerbalny),
  • sposoby zachowania podczas kontaktu z wrogiem,
  • techniki prowadzenia rozpoznania obiektów.

 

Cena kursu instruktorskiego (30 godzin): 590,00 PLN

Cena szkolenia (8 godzin): 249,00 PLN

 

UWAGA!!!

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie lub kurs instruktorski zorganizowanej grupy (firmy) ceny podlegają negocjacjom.