Szanowni Państwo,

W związku z tym, że 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) jak również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), zapewniamy, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających, z tychże przepisów.

Prosimy zapoznać się z aktualną polityką prywatności jak również pragniemy poinformować:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w załączniku do polityki prywatności.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail odo@college-med.pl.
  3. Pani/Pana dane zbieramy, aby móc realizować cel dla którego te dane są zbierane. Najczęściej jest to realizacja umowy zawieranej z Państwem, a także rekrutacja, odpowiedź na zadawane przez Państwa pytanie za pomocą formularzy, czy chęć otrzymywania newsletter’a, oraz informacji z oferowanymi przez nas usługami, konkursami, promocjami, o czym każdorazowo są państwo informowani i bez wyraźnej Państwa zgody nie będzie miało miejsca.
  4. Zgodnie z powyższą podstawą prawną przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko na czas możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z ogólnie przyjętych zasad, realizacji umowy, i innych podstaw każdorazowo na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód chyba, że inne przepisy prawa stanowią inaczej.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, umów zawartych z podmiotami realizującymi założenia umów zawieranych z Państwem a także na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód.
  8. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Z wyrazami szacunku,

Zespól Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego College Medyczny