Kursy I Szkolenia

CELE:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia osób starszych.

 

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących poszerzyć swój zakres odnośnie opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, którzy często mają problemy żywieniowe.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Po ukończonym szkoleniu kursant zna zasady żywienia osoby starszej.

 

PROGRAM:

– Charakterystyka organizmu osób starszych

– Główne problemy zdrowotne osób starszych i ich związek z żywieniem

– Czynniki wpływające na sposób żywienia osób starszych,

– Ogólne zasady żywienia w podeszłym wieku

– Normy i zalecenia żywieniowe dla osób w starszym wieku i ich realizacja.

– Zapotrzebowanie na składniki odżywcze osób starszych

– Żywienie w poszczególnych jednostkach chorobowych w tym: Parkinson, Alzheimer, Cukrzyca, Nadciśnienie tętnicze

– Problemy psychoruchowe związane z przyjmowaniem posiłków przez osoby starsze

– Jak określić stan odżywienia osób starszych, Łączenie żywności, suplementów i leków

– Przykładowe diety

 

CZAS TRWANIA: 30h

CENA: 560zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł